Tilbud om oppfriskningsdose til nye grupper

Nå kan risikopasienter i aldersgruppen 18-64 år få andre oppfriskningsdose mot covid-19. Tilbudet gjelder også personer i aldersgruppen 12-17 år med alvorlig grunnsykdom, som kan få sin første oppfriskningsdose.

Risikopasienter i aldersgruppen 18-64 år

Folkehelseinstituttet anbefaler nå å ta andre oppfriskningsdose (fjerde dose for de som hadde to vaksinedoser i grunnvaksinering og femte dose for de som hadde tre doser i grunnvaksinering). 

Oppfriskningsdosen kan tilbys tidligst fire måneder etter siste vaksinedose.

Tidsintervall fra tilfriskning etter gjennomgått infeksjon til ny oppfriskningsdose bør være tre til fire måneder, da gjennomgått infeksjon ser ut til å gi god beskyttelse den første tiden etter infeksjonen.

Risikofaktorer er som følger:

 • organtransplanterte
 • alvorlig og moderat immunsvikt
 • immundempende legemiddelbehandling som ved autoimmune sykdommer
 • hematologisk kreftsykdom siste fem år
 • annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift).
 • alvorlige nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. ALS og cerebral parese)
 • Downs syndrom
 • kronisk nyresykdom og nyresvikt
 • kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • demens
 • kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • hjerneslag
 • diabetes, og da særlig pasienter med langvarig eller dårlig kontrollert sykdom eller diabetessenkomplikasjoner.

12-17 år med alvorlig grunnsykdom

Denne gruppen bør grunnvaksineres med 2 doser koronavaksine med 8 -12 ukers mellomrom mellom dosene.

Tilpasset vaksinasjonsregime (ned til 3 ukers intervall) er aktuelt for noen barn med alvorlig grunnsykdom, basert på legevurdering. Barn og ungdom med alvorlig svekket immunforsvar bør grunnvaksineres med 3 doser koronavaksine.

Barn i denne gruppen som har fullført grunnvaksinering for mer enn 4 måneder siden anbefales nå en oppfriskningsdose.

Dokumentasjon på at pasienten er i risikogruppe må vises, men det er ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdosen. Pasientene kan vise frem tidligere dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor pasientens navn kommer frem.

For barn under 16 år må foresatte samtykke.

Risikofaktorer er som følger:

 • Organtransplantasjon (f.eks. hjerte, nyre, lever etc.)
 • Immunsvikt (eksempelvis medfødt immunsvikt eller bruk av medikamenter som gir betydelig systemisk immunsuppresjon)
 • Hematologisk kreftsykdom (f.eks. leukemi, lymfom) siste fem år
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet (innen siste seks måneder) behandling motkreft - spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller nedsatt lungefunksjon
 • Kronisk nyresykdom med betydelig nedsatt nyrefunksjon
 • Alvorlig hjertesykdom (barn med hjertesvikt, alvorlig pulmonal hypertensjon, cyanose, ettkammersykdom/«Fontan-barn»)
 • Alvorlig lungesykdom (f.eks. cystisk fibrose, svært alvorlig astma med forverringer som har behøvd akutt sykehusinnleggelse siste året)
 • Annen svært alvorlig sykdom. Vaksinasjon i slike tilfeller vurderes individuelt av barnelege.

Gravide

Gravide i 2. og 3. trimester som enten er grunnvaksinert eller har fått en oppfriskningsdose er nå anbefalt oppfriskningsdose.

Det bør ha gått minst 4 måneder siden forrige dose.

Bestill time til vaksinasjon

Vaksinasjon vil som tidligere foregå ved vaksinesenteret i Thams gate 5 (inngang Rådhusgata).

Hvorfor ta ny oppfriskningsdose?

Vaksinasjon beskytter godt mot alvorlig covid-19, men beskyttelsen faller noe i løpet av noen måneder. Derfor anbefaler FHI en oppfriskningsdose til grupper som kan være spesielt utsatt for alvorlig sykdom som følge av covid-19.

Avvikler testtilbudet på Sundland

Det er ikke lengre er en generell anbefaling om å teste seg for korona dersom du har luftveisinfeksjon. Drammen kommune avvikler testtilbudet på Sundland fra og med 17. september.

Innbyggere og andre kommunale organisasjoner som ønsker selvtester kan hente hurtigtester gratis på Innbyggertorg Bragernes, Mjøndalen, Svelvik og Drammen legevakt.