Nå kan barn under 18 år gjennomføre testing i stedet for å gå i karantene, dersom de er nærkontakt til en smittet.

Nasjonale myndigheter har endret reglene for smittekarantene. Endring i Covid 19-forskrifta gjør det nå mulig å velge testing i stedet for smittekarantene. Endringen gjelder fra mandag 16. august 2021. 

Endringene skal blant annet gi bedre forutsetninger for læring for barn og unge.

Smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune
BILDE: Smittevernoverlege Einar Sagberg forteller at det nye tilbudet skal gi mindre belastning for barn og unge som er nærkontakter av smittede.

- Bakgrunnen for denne endringen er at man ønsker ytterligere å begrense belastningen det er for barn og unge å bli satt i karantene, og sikre god kontinuitet i undervisningssituasjonen for barn og unge, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Det er barn og unge under 18 år som kan benytte seg av testing i stedet for karantene. Men tilbudet gjelder likevel ikke alle.

Tilbudet kan ikke brukes av dem som bor sammen med smittet personer eller andre som er tilsvarende nære. Med tilsvarende nære menes kjærester, bestevenner eller personer som har vært på overnattingsbesøk eller tilsvarende.

Det er litt ulike regler for de yngste og de eldste barna. Barna i barnehage og barneskole må gjennom to tester. Unge under 18 år som går på ungdomsskole, videregående eller er tilknyttet andre utdannings- eller opplæringsvirksomheter må gjennomføre tre tester. Den første testen gjøres på testsenteret, mens test to og tre kan gjøres som hjemmetest.

- De som velger å ta test to og eventuelt test tre hjemme må huske å følge nøye med når han får opplæring på teststasjonen, og gjennomfører test akkurat som beskrevet i vedlagte bruksanvisning, sier Sagberg.

Han minner også om at unge som gjennomfører testløpet i stedet for karanten, og som får symptomer på koronasmitte, må ta en vanlig test på teststasjonen selv om de har hatt en negativ hurtigtest hjemme.