Pasienter som har alvorlig svekket immunforsvar får nå tilbud om en tredje dose koronavaksine.

Folkehelseinstituttet har utvidet rådene om koronavaksinasjon og anbefaler nå at det tilbys en tredje dose til personer med alvorlig svekket immunforsvar.

Pasientgrupper

Tilbudet gjelder disse pasientgruppene:

  • Organtransplanterte, beinmargstransplantasjon siste to årene, eller en pågående graft versus host-sykdom (GVHD) som krever immunsuppresjon, etter vurdering av behandlende sykehusspesialist.
  • Alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immunsuppressiv behandling
  • Aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
  • Avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon
  • Pågående betydelig immunsuppressiv behandling av annen årsak der indikasjon er vurdert av spesialisthelsetjenesten (prednison (≥20 mg prednison eller tilsvarende per dag), cellegift og enkelte andre legemidler som behandlende spesialist vil gjøre en vurdering av)
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor. Alder alene anses foreløpig ikke som indikasjon for en tredje dose.

Bakgrunnen for at denne pasientgruppa nå får tilbud om en dose tre, er at personer med alvorlig svekket immunforsvar på grunn av sykdom eller bruk av immundempende legemidler har dårligere respons på vaksiner enn friske personer.

I tillegg er det en høyere risiko for å bli alvorlig syk, dersom de blir smittet med koronaviruset. Flere studier viser nå at enkelte av de med svekket immunforsvar får bedre immunrespons etter en ekstra vaksinedose.

Slik gjør du

Det er behandlende lege i spesialisthelsetjenesten som identifiserer dem som anbefales en tredje dose.

De som spesialisten mener trenger en tredje dose får tilsendt et brev fra sykehuset. Dette må pasienten ta med til vaksineringen.

Ønsker du ikke å vente på brev fra sykehuset om at du tilhører en av gruppene som gir deg rett til en tredje dose - da kan du ta med alternative dokumenter til vaksineringen. 

For å få time til tredje dose, må pasienten selv ringe Drammen kommunes vaksinetelefon på 32 04 40 00 eller møte til drop-in-time. 

Pasienter som oppholder seg det meste av tiden på sykehus vil kunne bli tilbudt vaksinering i spesialisthelsetjenesten.

Fra FHI