Folkehelseinstituttet har tildelt Drammen kommune 47 glass covid-19 vaksine for uke 2 og 37 glass i uke 3.

Hvert glass kan gi minst fem vaksinedoser. Folkehelseinstituttet sier at det kan variere hvor mange doser den enkelte vaksinatør får ut av hvert glass.

Det betyr at minimum 235 doser kan settes i uke 2 og minimum 185 i uke 3. Hver person skal ha to injeksjoner.

vaksine.jpg