Forrige uke ble det klart at pasienter som har alvorlig svekket immunforsvar får tilbud om en tredje dose koronavaksine. For at tilbudet kan iverksettes raskest mulig har det kommet presiseringer som gjør at en del pasienter slipper å vente på brev fra spesialisthelsetjenesten før de kan bestille time for vaksinering.

For å få tredje dose må det dokumenteres at en person tilhører de utvalgte gruppene med alvorlig nedsatt immunforsvar.

Spesialisthelsetjenesten er hovedansvarlig for dette, og pasientene vil identifiseres der og de vil motta et brev fra sykehuset som de kan ta med seg når de skal bestille eller møte opp til vaksinasjon.

Men siden dette kan ta noe tid har spesialisthelsetjenesten i tillegg kommet frem til følgende alternative måter å dokumentere at de tilhører en pasientgruppe som kan motta en tredje dose:

Gruppe 1

  • Organtransplanterte, benmargstransplantasjon siste to årene, eller en pågående graft versus host- sykdom som krever immunsuppresjon
  • alvorlig og moderat primær immunsvikt
  • aktiv dialysebehandling og pasienter med kronisk nyresvikt stadium 5
  • avansert eller ubehandlet hiv-infeksjon

Alle som har en diagnose i henhold til listen for gruppe 1 kan vise frem notat fra sykehus hvor diagnose fremgår, hvis de ønsker vaksine før de har mottatt brev fra sykehuset.

Gruppe 2

  • Pasienter med pågående betydelig immundempende behandling av annen årsak: Pasienter som bruker immundempende medisiner som står på listen fra de fagmedisinske miljøene kan kontakte kommunen direkte og vise frem dokumentasjon på medisinbruk i form av journalnotat, resept /e-resept eller medikamentforpakning hvor pasientens navn fremgår.
  • Kreftpasienter med aktiv eller nylig gjennomgått immundempende behandling: Disse må vente på brev fra spesialisthelsetjenesten fordi det må gjøres en individuell vurdering for å få best effekt av vaksinen og unngå unødvendige bivirkninger.
  • Pasienter som av ansvarlig legespesialist anses å ha svært nedsatt immunforsvar og som ikke inngår i en av gruppene ovenfor: Disse må ha også vente på eget brev fra spesialisthelsetjenesten.

Personer med autoimmun sykdom som bruker ett eller flere av følgende immundempende medisiner i den alfabetiske listen kan altså enten bestille time på vaksineelefonen 32 04 40 00 eller benytte drop-in-tilbudet med dokumentasjon på at de bruker et slikt preparat.

Bestille time eller komme til drop-in

For å bestille time, ring 32 04 40 00. Dersom du allerede har dokumentasjonen klar, kan du benytte deg av drop-in-tilbudet. Vaksineringen foregår:

  • Torsdag 16. september kl. 19-21
  • Fredag 17. september kl. 9-14
  • Mandag 20. september kl. 13-15

FHI: Alternative måter å dokumentere at du tilhører pasientgruppe som gir rett til dose tre (pdf)

Se også: Tilbud om tredje dose til personer med svekket immunforsvar