Undersøker mulig britisk virusmutasjon

Øvre Eiker kommune har i dag meldt at de har tre mulige tilfeller av koronasmitte med britisk mutasjon. Én person i Drammen kommune som har fått påvist koronasmitte, er nærkontakt av det ene tilfellet i Øvre Eiker kommune, og det undersøkes nå om det er snakk om den britiske varianten av koronaviruset også i dette tilfellet.

Analyse av prøvene til de tre personene som tidligere har fått påvist koronasmitte, er sendt til nye undersøkelser. Øvre Eiker venter svar på disse undersøkelsene i løpet av noen dager.

Den ene personen i Øvre Eiker kommune som sannsynligvis er smittet med den britiske mutasjonen, er blitt smittet av en nærkontakt i Nordre Follo kommune som nylig fikk bekreftet smitte med den britiske mutasjonen av koronaviruset, melder Øvre Eiker kommune i dag.

- Det er ved smittesporing vist at det også er sammenheng til et tilfelle av påvist smitte i Drammen kommune. Prøven til innbyggeren i Drammen kommune er sendt til sekvensering, for å få klarhet i om vedkommende er smittet med den britiske mutasjonen. Dersom Folkehelseinstituttets analyse viser at smittetilfellet i Øvre Eiker kommune stammer fra den britiske mutasjonen, det sannsynligvis også tilfelle for innbyggeren vår, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Den smittede innbyggeren i Drammen kommune har sittet isolert siden koronasmitte ble påvist, og det er god oversikt over nærkontakter. Situasjonen rundt vedkommende anses derfor som oversiktlig.

Øvre Eiker kommune vurderer ikke de tre mulige tilfellene av smitte med britisk mutasjon som et lokalt utbrudd. Det er foreløpig ingenting som tilsier at det er snakk om et lokalt utbrudd i Drammen kommune heller.