Ordfører Monica Myrvold Berg oppfordrer alle innbyggerne i Drammen kommune til unngå sosial kontakt og holde god avstand til alle personer utenfor egen husstand.

Ordfører Monica Myrvold Berg fotografert i forbindelse med en pressekonferanse Drammen kommune holdt om koronapandemien.
BILDE: Ordfører Monica Myrvold Berg ber innbyggerne i Drammen kommune om å være ekstra forsiktige den nærmeste tiden etter at den britiske virusmutasjonen er påvist i Nordre Follo kommune.

Regjeringen har nå innført de strengeste reglene sine 12. mars i Nordre Follo og ni nabokommuner, deriblant Oslo kommune. Drammen kommune er ikke omfattet av reglene som nå er innført, og den britiske virusmutasjonen som anses å være 50 til 70 prosent mer smittsom enn viruset som har vært i Norge siden i mars, er så langt ikke påvist i Drammen.

- Kommunens ledelse følger utviklingen i Nordre Follo kommune tett, og det gjøres fortløpende vurderinger av nødvendige tiltak. Men i tillegg til å unngå sosial kontakt og holde god avstand til alle andre enn dem man bor sammen med, vil jeg oppfordre kommunens innbyggere til å unngå alle reiser som ikke er strengt nødvendige. Det er viktig at alle nå bidrar til å unngå både at vi får virusmutasjonen til kommunen og at den spres her, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Ordføreren understreker at dette spesielt gjelder reiser til Nordre Follo og de ni nabokommunene som regjeringens tiltak gjelder for. I tillegg til Oslo kommune er følgende kommune omfattet av regjeringens tiltak; Ås kommune, Vestby kommune, Nesodden kommune, Indre Østfold kommune, Frogn kommune, Enebakk kommune, Moss kommune og Våler kommune.

- Foreløpig vet vi ikke om og i hvilken grad virusmutasjonen har spredt seg fra Nordre Follo kommune og videre til noen av nabokommunene. Men nasjonale helsemyndigheter har sagt at det er en risiko for at smitten har spredt seg videre. Derfor oppfordrer vi alle innbyggerne i Drammen som har vært i én eller flere av de ti kommunene som er omfattet av regjeringens tiltak, i løpet av de siste 14 dagene, om å være ekstra oppmerksomme på eventuelle luftveissymptomer og eventuelt teste seg, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Ordføreren ber alle i Drammen kommune om å ta innover seg at situasjonen nå både er uoversiktlig og krevende. Selv om den britiske virusmutasjonen ikke er påvist i Drammen kommune, må vi være forberedt på at det kan skje.

- Nå bør vi holde oss mest mulig i ro og være så forsiktig som vi bare kan. Alle må følge de rådene og reglene som gjelder og ta spesielt godt vare på seg selv og sine nærmeste, sier ordføreren.