Utbruddet ved Fjell bo- og servicesenter er å anse som over

Det har vært en lang runde med koronasmitte ved Fjell bo- og servicesenter og nå er utbruddet brent ut. De som har vært i karantene er friskmeldte og etter-testing er avsluttet.

Fjell bo- og servicesenter. Gul lav bygning.
BILDE: Utbruddet ved Fjell bo- og servicesenter er over.

– Det er godt å erfare at smitten ved Fjell bo- og servicesenter er over. Men dette er skjørt og av erfaringene vi har gjort det siste året er det ingen garanti for at dette ikke kan skje igjen. Men la oss glede oss over at sykehjemmet nå er friskmeldt.

– Alle som har vært i karantene ved Fjell bo- og servicesenter er ute av karantene og testingen som skjer etter koronautbruddet er også avsluttet, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Vaksinering av beboere og ansatte

Andre runde med vaksinering av beboere og ansatte ved Fjell bo- og servicesenter vil fortsette denne uken. Dette gjelder beboere som ikke har vært syke av korona.

– Videre framover vil det bli gjort individuelle vurderinger om vaksinering av beboere som har vært smittet av koronaviruset, sier Sagberg.

Sykehjemmet forbereder nå å ta imot nye beboere, men det er ting som må på plass før det kan skje.

– Først må vi påse at nye beboere er vaksinert. Er de ikke det vil de fortløpende få vaksine, sier smittevernoverlegen.

Det har vært svært strenge besøksrutiner ved Fjell bo- og servicesenter, og de strenge rutinene må holdes en stund til.  Skal du besøke noen ved en institusjon så ta kontakt med de ansatte ved institusjonen og avtale nærmere.

– Risikoen for at smitten blusser opp igjen er tilstede, det er derfor viktig at alle gjør det de kan og følger pålagte smitteverntiltak slik at vi får beskyttet de som bor ved institusjonene våre, sier Hilde Kristin Arnesen, virksomhetsleder Institusjons- og hjemmetjenester.

De besøkende må holder gode avstand, de må bruke munnbind og ha god håndhygiene.

De var kjære for oss også

Det er 17 beboere ved Fjell bo- og servicesenter som har gått bort som følge av korona.

– Dette er svært tungt for de pårørende. De ansatte er naturligvis også veldig preget av dødsfallene. Vi må huske på at dette er mennesker de ansatte har kjent over flere år, og som har blitt kjære for oss også, avslutter Hilde Kristin Arnesen.