Vaksinering av barn og ungdom 12-15 år med risiko for alvorlig forløp av covid-19

Folkehelseinstituttet anbefaler at barn og ungdom med alvorlig underliggende sykdom får tilbud om koronavaksine. All vaksinasjon er frivillig, og tilbudet gjelder fra fylte 12 år.

For barn og unge er risikoen for alvorlig sykdom som følge av covid-19 lav. Dette gjelder også barn og unge med kronisk underliggende sykdommer. Det er likevel åpnet for vaksinasjon der man mener at det kan være økt risiko for alvorlig sykdom.

Vaksinen fra Pfizer er godkjent for barn og unge fra 12 år og oppover. Det er denne vaksinen barn og ungdom som skal vaksineres, får.

Sykdommer og syndromer

Anbefalingen gjelder barn med alvorlige og komplekse nevrologiske sykdommer eller medfødte syndromer.

I tillegg kan det være aktuelt å vaksinere barn og unge med følgende sykdommer/tilstander:

  • Organtransplantasjon
  • Immunsvikt (gjelder alvorlig/medfødt immunsvikt, ikke immunsuppresjon generelt)
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (f.eks. SMA, Duchenne og cerebral parese)
  • Downs syndrom
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon

Sykdommene/tilstandene er definert ut fra kunnskap om risiko for alvorlig forløp av covid-19 hos voksne. Det er kun barn og ungdom med hjerte-lungesykdom det er vist en økt innleggelsesrate for i Norge, men svært få har vært innlagt, så tallene må tolkes med forsiktighet. Internasjonale oversikter tyder på noe økt risiko for innleggelse hos barn og ungdom med komplekse syndromer og nevrologiske tilstander. Listen ovenfor representerer likevel grupper som er spesielt sårbare og kan ha nytte av beskyttelsen for å normalisere tilværelsen når samfunnet gjenåpner. Noen andre tilstander med særlig høy risiko for alvorlig forløp ved de fleste infeksjoner kan vurderes individuelt.

Tilbud til alle fra 12 til 15 år

Fra medio september 2021 tilbys alle barn og unge som er fyllt 12 år koronavaksine.