I ukene som kommer fremover, ventes det store leveranser av vaksinedoser til kommunene. Planen er at alle innbyggere over 18 år skal få første vaksinedose innen utgangen av juli, før det settes i gang vaksinering med andre dose for innbyggere mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer.

Nasjonale helsemyndigheter har gjort endringer i vaksinasjonsstrategien slik at flere kan vaksineres raskt. Tidsintervallet mellom første og andre vaksinedose er økt fra seks til inntil tolv uker for personer under 65 år uten underliggende sykdommer.

Dette betyr at de aller fleste vil få første vaksinedose i løpet av de neste tre månedene og at andregangsvaksineringen for de fleste vil skje fra august og utover høsten. Samtidig betyr det at en stor andel av innbyggerne må regne med å få tilbud om vaksine i det som normalt er ferietiden for mange.

- Vi legger opp til kontinuerlig vaksinering fram til at alle som ønsker vaksine, har fått to doser hver. Det betyr vaksinering gjennom hele sommeren og utover høsten. For å unngå nye smittebølger er det viktig at vi får gjennomført vaksineringen så hurtig som mulig. Dette innebærer at innbyggerne må være klare til å bli vaksinert når de får tilbud om vaksiner. Kommunen skal gjøre det som er mulig for å informere innbyggerne om når de kan forvente å bli vaksinerte, slik at vaksineringen kan kombineres med ferieplaner, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

John David Johannessen sittende på pressekonferanse i Dnb-bygget.
BILDE: Kommuneoverlege John David Johannessen svarer på spørsmål om korona.

Slik vaksinasjonsstrategien er lagt opp nå, betyr det at det blir førstegangsvaksinering av innbyggere mellom 18 og 64 år uten underliggende sykdommer i løpet av mai, juni og juli. Deretter starter vaksinering med andre dose av den samme gruppen. Dette medfører at vaksineringen vil pågå en god stund utover høsten.

- Vi har sett at første vaksinedose gir svært god beskyttelse mot koronasmitte. Derfor mener nasjonale helsemyndigheter at det riktig å sikre at så mange som mulig får første dose så tidlig som mulig. Vi regner med at innbyggerne ser verdien av å få vaksinert befolkningen, så vi håper at de som eksempelvis er på hytta innenfor rimelig reiseavstand fra Drammen, kan reise hjem for å bli vaksinerte dersom de får tilbud om vaksinering i ferien sin. Det er viktig at vi ikke kommer i en situasjon hvor vi risikerer at tildelte vaksiner ikke kan benyttes fordi innbyggerne prioriterer ferie foran vaksinering. Men kommunen vil altså sørge for å informere innbyggerne så tidlig som mulig om når de kan forvente tid til vaksinering, slik at vi både kan vaksineres og ha ferie i sommer, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Innbyggere med underliggende sykdommer som er prioritert for vaksine før innbyggere uten underliggende sykdommer, beholder sine timer til andregangsvaksinering, uavhengig av nasjonale helsemyndigheters endring i vaksinasjonsstrategien. Denne endringen gjelder altså kun innbyggere uten underliggende sykdommer.

Oversiktsbilde over vaksinering i  Drammenshallen,
BILDE: Drammenshallen brukes i hovedsak som arena for vaksinering i Drammenshallen.