Fra 18. oktober vil vaksinasjon mot korona foregå på Gulskogen kjøpesenter. Det blir mulighet for både drop-in og timebestilling.

inne på et kjøpesenter
BILDE: Vaksinasjonslokalet inne på Gulskogen senter.

For å komme til vaksineringen på Gulskogen senter går man inn hovedinngangen ved Baker Hansen og Meny, og går så til høyre. Vaksinasjonslokalene er da rett overfor Elkjøp.

Du kan komme innom for drop-in-vaksinering, eller du kan ringe og bestille time på telefon 32 04 40 00.

Vaksinasjonslokalet er åpent mandag til fredag fra kl. 11.00–17.00.

Tilbudet om vaksine gjelder for de som bor i Drammen kommune eller oppholder seg der over tid.

Du kan få:

Det vaksineres med Pfizer og Moderna hver dag. Barn og unge under 18 år anbefales vaksine med Pfizer. Personer under 16 år må ha med samtykke fra begge foresatte (når det er to foresatte). 

For personer som er 16 og 17 år (født i 2004 og 2005) anbefales det at det går minimum 12 uker fra vaksinedose 1 til vaksinedose 2.

For personer som er 18 år og eldre (født i 2003 og tidligere) anbefales det at det går minimum 4 uker fra vaksinedose 1 til vaksinedose 2.

Oppfriskningsdose til innbyggere over 65 år

Kommunen starter snart med oppfriskningsdose (3. vaksinedose) til beboere på sykehjem, og de over 85 år. Deretter får aldersgruppene 75-84 år og 65-74 år tilbud.

Det skal gå minimum 6 måneder fra 2. vaksine til den 3. vaksinedosen kan settes.

– Mange går kanskje og venter på 3. vaksinedose. Men det viktigste folk kan gjøre i ventetiden er å vaksinere seg mot høstens influensa.  Det skal gå minst en uke mellom influensavaksine og koronavaksine og fastlegene er nå i gang med influensavaksineringen, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Kommunen vil komme med mer informasjon når tiden er inne for vaksinering med oppfriskningsdose for de neste aldersgruppene.

Vaksinering i Drammenhallen ble avsluttet 7. oktober og blir flyttet til Gulskogen senter fra 18. oktober.

Adressen til vaksinasjonslokalene er: Guldlisten 35, 3048 Drammen.

kjøpesenter, oppmerket parkeringsplass
BILDE: Vaksinasjonslokalene er innenfor hovedinngangen ved Meny, og til høyre – rett overfor Elkjøp. Ansvarlige for vaksinasjonen i Drammen kommune Kristina Vejlgaard og Anette Solvang.