Nå starter vaksineringen av gruppen med underliggende sykdommer i alderen 55-64 år. Fastlegene har sendt kommunen navn på de som er i denne gruppen. Dere trenger ikke å ta kontakt.

Drammenshallen brukes i vaksineringen mot korona
BILDE: Vaksinestart for ny gruppe. Det er 55-64 år med underliggende sykdommer som står for tur.

De eldste inviteres først

Viktig å merke seg er at personene som nå står for tur blir kontaktet av kommunen.

– Vi innkaller personer med underliggende sykdommer etter lister fra fastlegene. Er du i denne gruppen skal du ikke foreta deg noe som helst før du får SMS. Når du mottar SMS-en følger du bare anvisningen i meldingen, sier koordinator for vaksineringen i Drammen Kristina Vejlgaard.

Dette gjelder også de som bor i Drammen men som har fastlege i en annen kommune.

Det er de eldste i gruppa som første får invitasjon, deretter beveger vaksineteamet seg nedover i alderstrinnene.

– Det er viktig at personer med underliggende sykdommer i disse aldersgruppene ikke ringer oss for å få vite om de står på listene, fortsetter Vejlgaard.

– Har du ikke hørt noe og du ser at vaksinasjonen av gruppen du tilhører står som «hovedsakelig ferdigvaksinert» på vaksinestatusen, da ønsker vi at du kontakter oss, sier vaksinekoordinatoren.

Har du en av sykdom er du kanskje jevnlig i kontakt med fastlegen din, og da er han/hun helt sikkert klar over om du befinner deg i gruppen som nå kalles inn. 

De neste gruppene

Da gruppen 55–64 år med underliggende sykdom har fått sin første vaksinedose så beveger man seg nedover til:

 • Gruppe 6 som er personer i alderen 45-54 år med underliggende sykdommer/tilstander
 • Gruppe 7 som er personer i alderen 18-44 år med underliggende sykdommer/tilstander

Det er disse sykdommer/tilstander som gjelder for gruppene over:

 • Kronisk leversykdom eller betydelig nedsatt leverfunksjon
 • Immundempende behandling som ved autoimmune sykdommer
 • Diabetes
 • Kronisk lungesykdom, inkludert alvorlig astma som har medført bruk av høydose-inhalasjonssteroider eller steroidtabletter siste året
 • Fedme med kroppsmasseindeks (KMI) på 35 kg/m2 eller høyere
 • Demens
 • Kroniske hjerte- og karsykdommer (med unntak av høyt blodtrykk)
 • Hjerneslag

Har du alvorlig underliggende sykdom og har ikke hørt noe?

For å sikre at alle med alvorlig underliggende sykdom (de som er merket med * på FHIs lister) har fått tilbud om vaksine mot korona kommer kommunen med en oppfordring.

– Vi anser oss som hovedsakelig ferdig med denne gruppen. Så er du mellom 18 og 64 år med sykdommer/tilstander med høy risiko for alvorlig forløp og du ikke har hørt noe fra kommunen, da må du kontakt oss på tlf. 32 04 44 44, dersom du ønsker vaksine, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannessen.

Dette gjelder for personer med følgende sykdommer/ tilstander:

 • Organtransplantasjon*
 • Immunsvikt*
 • Hematologisk kreftsykdom siste fem år*
 • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
 • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)*
 • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*

– Alle med underliggende sykdom i gruppen nevnt over, skal ha fått innkalling innen onsdag 14. april, avslutter Ingeborg Johannessen.