Fredag 26. mars starter vaksineringen av innbyggere i gruppe fire, aldergruppen 65–74 år, i tillegg til de med alvorlig underliggende sykdom i alder 16–64 år.

Drammenshallen sted for vaksinasjon
BILDE: Vaksinestart for ny gruppe. Neste uke blir det to dager med vaksine i Drammenhallen.

Neste uke blir det vaksinering tirsdag og onsdag i Drammenshallen. Det er cirka 2000 vaksinedoser som skal settes i løpet av disse to dagene, inkludert cirka 1500 førstegangsdoser til innbyggere i aldersgruppen 73–74 år.

Nå har vaksineteamet gjort seg ferdig med vaksinering av gruppen over 75 år. Er du 75 år eller eldre og ikke har hørt noe fra Drammen kommune, så ta kontakt. Enten ved å registrere deg eller å ringe oss.  Dette gjelder personer som bor i Drammen kommune.

– Nå har vi hovedsakelig gjort oss ferdig med gruppen over 75 år. Er det fortsatt noen i den gruppen som ikke har fått time til vaksinasjon, så ber vi dem om å registrere seg eller kontakte oss på telefon 32 04 44 44, sier koordinator for vaksineringen i Drammen, Kristina Vejlgaard.

De eldste først

Over 8000 personer i aldersgruppen 65–74 år har til nå sagt at de ønsker å ta vaksine. Det utgjør cirka 80 prosent av befolkningen i denne aldergruppen. Det er viktig å merke seg at vaksineteamet starter med de eldste i denne gruppen, for så å bevege seg nedover i alderstrinnene.

– Vi innkaller og vaksinerer dem som er 74 år først, så dem som er 73 år og sånn beveger vi oss nedover i alderstrinnene, fortsetter Vejlgaard.

De som prioriteres for vaksine grunnet underliggende sykdom 

Parallelt med aldergruppen 65–74 år starter også vaksinasjonen av gruppen 18–64 år med en sykdom eller tilstand med høy risiko for alvorlig forløp. 

Det gjelder personer med følgende sykdommer eller tilstander:

  • Organtransplantasjon* 
  • Immunsvikt* 
  • Hematologisk kreftsykdom siste fem år* 
  • Annen aktiv kreftsykdom, pågående eller nylig avsluttet behandling mot kreft (spesielt immundempende behandling, strålebehandling mot lungene eller cellegift)*
  • Nevrologiske sykdommer eller muskelsykdommer som medfører nedsatt hostekraft eller lungefunksjon (for eks. ALS, cerebral parese og Downs syndrom)* 
  • Kronisk nyresykdom eller betydelig nedsatt nyrefunksjon*

Vaksine blir tilbudt til enkelte personer i alderen 16–18 år, som barnelege vurderer er i behov av vaksine.

Kommunen har god dialog med fastlegene, og har fått lister over dem som er i gruppen som nå skal prioriteres for vaksine i gruppe fire.

Personer i disse risikogruppene skal ikke registrere seg ennå, men vente til dem får SMS fra kommunen.

– Fastlegene har gjort en enorm innsats med å lage lister over personer som skal prioriteres for vaksinasjon grunnet sykdom. Lister med navn og kontaktinformasjon sendes til kommunen i de tilfellene fastlegen selv ikke skal vaksinere gruppen. Har du underliggende sykdommer som er markert med stjerne i listen, så forhold deg i ro til du får SMS fra kommunen. I SMS-en ligger det lenke til stedet, der du registrerer at du ønsker eller ikke ønsker å ta vaksine, sier kommuneoverlege Ingeborg Johannesen.

Har du fastlege i en annen kommune enn du bor i?

Det er litt ulik praksis med hvordan kommunene løser vaksinasjon av personer som har fastlege utenfor kommunen de bor i.

– Det som er viktig å slå fast er at alle blir ivaretatt, selv om praksisen til kommunene er ulik, sier Ingeborg Johannessen.

Har du fastlege i Drammen kommune, vil du bli innkalt til vaksinasjon i Drammen. Dette gjelder også om du bor i en annen kommune, men har fastlege i Drammen.  

Bor du i Drammen, men har fastlege i en annen kommune? Da vil du enten få tilbud om vaksinasjon i kommunen du har fastlege, eller fastlegen din vil sørge for at Drammen kommune får beskjed om at du skal vaksineres i Drammen.

– Du kan undersøke hvordan det blir gjort i kommunen du har fastlege i, ved å lese på hjemmesiden til den aktuelle kommunen, legger kommuneoverlege Ingeborg Johannessen til.