Nå får 12-15-åringene vaksinetilbud

Ønsker du at ditt barn eller ungdom skal få koronavaksine? Drammen kommune sender nå ut brev til alle 12-15 åringer med tilbud om vaksinering.

Informasjon om tilbudet kommer også på SMS til en av de foresatte i tillegg til at skole deler informasjon gjennom Vigilo – den digitale kommunikasjonskanalen mellom skole og hjem.

Krever begge foreldres samtykke

Mens ungdom over 16 år selv bestemmer om de ønsker vaksine eller ikke, er det foresatte i samråd med barna som bestemmer om den unge skal få vaksine mot koronaviruset. I tillegg kreves det at begge foresatte er enige om at barnet skal vaksineres. Dette må gjøres i form av en samtykkeerklæring.

-Vi ber den foresatte som mottar lenke til registreringen i helseboka.no om å dele denne lenka med den andre foresatte, eller gå inn på kommunens hjemmeside. På den måten kan begge gi sitt samtykke digitalt. Det er også mulig at den ene, eller begge, fyller ut papirskjema som gir samtykke, forteller koordinator for vaksinering Kristina Vejlgaard i Drammen kommune.

I tillegg til samtykkeskjema må foresatte sørge for utfylling av egenerklæringsskjema. Dette skjemaet kan fylles ut via lenke foresatte mottar på SMS før vaksinasjonen skjer, eller det kan fylles ut på papir av en av de foresatte og tas med på vaksinasjonsdagen.