Vil bruke både BioNTech/Pfizer og Moderna som andre vaksinedose

I tiden fremover får Norge og dermed også Drammen kommune lavere leveringer av Pfizers vaksine, og et betydelig høyere antall av Moderna enn først antatt. FHI har gjort en vurdering av dette, og konkludert med at Modernas vaksine kan gis som andre dose også til dem som har fått Pfizers vaksine som første dose.

Drammen har vært en av kommunene som i løpet av våren har vaksinert mange med Moderna-vaksinen. Erfaringene er positive, og kommunens vaksinasjonspersonell opplever at det er en god vaksine å gi innbyggerne.

– At Norge får store leveringer av Moderna-vaksinen gjør at dose 2 ikke blir utsatt, men faktisk fremskyndet. Dette er svært gledelig. Folkehelseinstituttets gjennomgang av internasjonal erfaring har vist at det er trygt å få Pfizer som dose 1 og Moderna som dose 2. Dermed kan drammensere raskere blir fullvaksinert, noe som er et stort fortrinn i kampen mot smittespredningen i høst, sier kommuneoverlege John David Johannessen.

Johannessen trekker paralleller til dem som fikk AstraZeneca som første dose, og deretter fra Pfizer som dose to.

– Vi opplevde en del usikkerhet hos dem som fikk vaksinen fra AstraZeneca som første dose, og deretter fra Pfizer som dose to. Da erfaringene viste at det var trygt å få en annen vaksinetype som andre dose, ble denne usikkerheten borte. På samme vis er det ikke behov for å være usikker for dem som skal få Moderna som dose to. Erfaringene er allerede at dette er trygt, sier kommuneoverlegen.

Du kan ikke velge selv

Du kan ikke velge selv hvilken vaksinetype du skal få som andre dose. Kommunen vil tilby den vaksinen som er tilgjengelig på vaksinasjonstidspunktet.

– Pandemien er ikke over, og vårt fremste mål er å bidra til å beskytte befolkningen mot alvorlig sykdom og død fra covid-19, samt å redusere smittespredningen. Vaksinering er svært viktig i denne kampen. Nå er det opp til befolkningen å si ja til å la seg vaksinere med den vaksinen som tilbys, sier smitteverndirektør og assisterende direktør i FHI, Geir Bukholm.

Bygger på lik teknologi 

Vaksinene fra Moderna og BioNTech/Pfizer bygger på den samme teknologien og beskytter mot den samme delen av koronaviruset som kalles spike-proteinet. Etter den første dosen med én av disse vaksinene, har kroppen lært seg å kjenne igjen dette proteinet. Når den andre dosen vaksine gis, forsterkes beskyttelsen som oppstod etter første dose. Dette skjer uavhengig av hvilken av de to vaksinene som gis, og hvilken av dem som er gitt tidligere. 

– Dette er det samme som skjer når en har hatt koronainfeksjon og bare trenger én vaksinedose, siden immunforsvaret også da gjenkjenner spike-proteinet. Det tyder på at immunforsvaret reagerer godt, selv om man stimulerer det på to forskjellige måter, forklarer Bukholm.  

Gode erfaringer fra andre land 

Kombinasjon av ulike koronavaksiner anbefales av det europeiske smittevernbyrået (ECDC) når den samme vaksinetypen ikke er tilgjengelig. Land som blant annet Canada og Storbritannia kombinerer som Norge også forskjellige koronavaksiner. Kombinasjon av to forskjellige vaksiner har her vist seg å ikke ha noen andre typer bivirkninger enn det som er sett ved bruk av to doser av samme vaksine.