Alle skal få stemme

Ansatte ved Unik bedrift på Gulskogen fikk valgsekretariatet på besøk, slik at de kunne avlegge forhåndsstemme på jobben. Denne muligheten er det også mange andre som har fått.

Mann legger stemmeseddel i urne
BILDE: Yasin Yildiz, ansatt ved Unik bedrift, gledet seg så fælt til å avlegge forhåndsstemme at han ikke tok seg tid til å vente på skyssen til jobben, nei, han gikk. Og nå er borgerplikten utført og stemmeseddelen er trygt plassert i urnen.

Det ambulerende valgmedarbeiderne passet på at alt gikk riktig for seg, og de overvar mange høytidelig øyeblikk da ansatte ved Unik bedrift avga sine stemmer til Stortingsvalget i 2021.  

Kvinne i rullestol legger stemmeseddel i urne. Valgmedarbeider i refleksvest.
BILDE: Valgmedarbeider Renate Reistad Olsnes holder stemmeurnen slik at Gurbir Kaur Bajwa får avgitt sin stemme.

13451 har forhåndsstemt

Fra 10. august har kommunen hatt tilbud om forhåndsstemming. Åpningstider er utvidet og nye steder å avlegge stemme har kommet til etter hvert som valgdagen har nærmet seg. Kommune har et godt tilbud til innbyggerne som ønsker å slippe kø, eller som ikke har anledning til å stemme på valgdagen. Per 1. september hadde 13451 forhåndsstemt.

– Det har vært bra oppslutning om forhåndsstemmingen, og vi ser at trenden er økende, sier Øystein Kristoffersen som er valgmedarbeider fra politisk sekretariat.

Alle Bo- og servicesenter og Helsehuset har allerede hatt besøk av ambulerende valgsekretariat. Det er erfarende valgmedarbeiderne som har reist rundt og tilrettelagt slik at alle beboere som har ønsket det, har kunne avlegge forhåndsstemme.

– Vi har vært på bo- og servicesenterne, nå er det Drammen fengsel og Drammen sykehus som står for tur. Sykehuset venter vi med til den 10. september slik at de som akkurat har blitt lagt inn også får mulighet til å stemme. Det er jo ikke sikkert de har rukket å forhåndsstemme, sier Kristoffersen.

Drammen videregående skole holdt foredrag om valg og politikk for Unik bedrift

4 personer prater sammen. Tre kvinner og en mann.
BILDE: Ole Anders Glenne (fra venstre), ansatt i Unik bedrift, i hyggelig prat med elever fra Drammen videregående skole. Dunia Ahmad, Yafa Salah og Marikken Tveten Bunæs.

Elever i 3. klasse ved Drammen videregående skole har politikk og sosialkunnskap på timeplanen dette året. Dagen før, de ansatte ved Unik bedrift, skulle forhåndsstemme hadde elevene et foredrag om valget. I tillegg holdt de en nøytral presentasjon om de forskjellige politiske partiene. 

Stemningen var god, og presentasjonene har gjort de ansatte mer rustet til å ta gode valg. Det er viktig å bruke stemmeretten sin var gjennomgangstonen i etterkant.