Igjen tilbyr Drammen kommune alltid oppdaterte badetemperaturer på noen utvalgte badeplasser.

Badesesongen er godt i gang og mange har etterlyst den digitale tjenesten med alltid oppdaterte badetemperaturer. 

Nå kan badeglade igjen sjekke hvor vannet er varmest.

Ikke hele kommunen

Tjensten ble utviklet i gamle Drammen kommune og har ikke blitt videreutviklet til å inkludere badestedene i tidligere Nedre Eiker kommuen og Svelvik kommune. Videreutvikling av tjenesten og utvidelse til å inkludere badeplasser i hele kommunen blir vurdert fram mot badesesongen 2021.

Alle badeplassene

Men informasjon om badeplassene i hele kommunen finner du på nettsiden og kartet med badevannskvalitet og badetemperatur.