Ansatt som ny kommunalsjef for arealplan, klima og miljø

Anne-Marie Vikla er ansatt som ny kommunalsjef for arealplan, klima og miljø i Drammen kommune. Hun kommer fra stillingen som avdelingsdirektør i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

Vikla har 25 års ledererfaring fra offentlig sektor i hovedstadsregionen og bred erfaring fra ulike roller på områdene arealplan, miljø, klima og bærekraft. Før hun begynte i jobben som avdelingsdirektør i plan- og bygningsetaten i Oslo kommune var hun fylkesmiljøvernsjef hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus i nærmere ti år. Vikla har også erfaring som kommunalsjef fra Nittedal kommune.

- Jeg er veldig glad for å ha fått på plass en så erfaren og engasjert leder som Anne-Marie Vikla i denne sentrale rollen i Drammen kommune. Vi er sikre på at hun sammen med både interne og eksterne krefter bidrar til å videreutvikle arbeidet med areal- og byutviklingen framover. Hun har også solid erfaring fra arbeid med klima- og miljøspørsmål, som vil stå sentralt i vårt arbeid den nærmeste tiden, sier Einar Jørstad som er direktør for samfunn i Drammen kommune.

Det er foreløpig ikke endelig avklart når Vikla begynner i sin nye stilling, men hun er på plass som kommunalsjef senest i begynnelsen av oktober.

- Jeg har en spennende og utfordrende jobb i Oslo kommune i dag og har ikke vært på leting etter ny jobb. Men da denne muligheten dukket opp, kunne jeg ikke la være å søke på stillingen som kommunalsjef for arealplan og miljø. Drammen har de siste tiårene vist hvordan byrom kan transformeres til attraktive og trygge oppholdsarealer for folk flest. Jeg vil gjerne bidra til å videreutvikle den nye kommunen til et sosialt bærekraftig samfunn i fremtiden, sier Anne-Marie Vikla.