Det er i kveld påvist koronasmitte hos en ansatt ved Tangen skole i Drammen kommune.

Foresatte og ansatte på skolen er orientert. Den ansatte sitter nå i hjemmeisolasjon.

- Vedkommende var på jobb mandag denne uken. Vi jobber nå med å få oversikt og kontakte de personene den ansatte kan ha vært i kontakt med i den aktuelle perioden, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Elevene i to klassetrinn ved skolen er nå satt i hjemmekarantene. Elevene ved de andre trinnene på skolen har ikke vært i kontakt med den ansatte og smittevernoverlegen har derfor vurdert at disse ikke behøver å pålegges karantene.

- Skolene i Drammen har forberedt seg på denne situasjonen. Vi gjennomfører nå nødvendige tiltak i samarbeid med smittevernoverlegen. Jeg har stor forståelse for at dette kan oppleves ubehagelig for de som blir berørt, men oppfordrer alle til å følge de nasjonale rådene som blir gitt for å begrense smittespredning, sier kommunalsjef for skole Thomas Larsen Sola.

Alle skoler og barnehager i Drammen kommune er stengt fra og med fredag 13. mars som et smitteverntiltak.

Skolene har sendt ut informasjon om hvordan elever og foresatte skal forholde seg til denne situasjonen.

Det er nå totalt tolv påviste koronasmittede i Drammen kommune