Åpent møte om ny kommuneplan

Ønsker du å vite mer om de langsiktige målene og strategiene for drammenssamfunnet? Knutepunkt Strømsø inviterer til et møte der du kan få vite mer om ny kommuneplan onsdag 25. august kl. 18.00.

Politikernes forslag til samfunnsdelen av planen er nå ute til høring. Det samme planprogrammet for arealdelen. Drammen kommune inviterer alle som er interessert til møte på Knutepunkt Strømsø.

De som kommer får du vite mer om arbeidet med begge delene av kommuneplanen Drammen - et godt sted å leve.

  • Hva inneholder disse planene?
  • Hva betyr det for deg?
  • Hvordan kan du sende innspill til kommunen?

Selv om arrangementet er lagt til Knutpunkt Strømsø, trenger du ikke være tilknyttet den kommunedelen for å delta. 

Møtet er åpent for alle og du trenger ikke å melde deg på.

Fungerende virksomhetsleder Solveig Bergstrøm i Arealplan, arealplanlegger Karina Aasheim Johansen og koordinator for kommunedelen Kine Korsmo leder møtet. I tillegg er representanter fra Nærutvalget for Strømsø til stede.