Årets TV-aksjon – Et hav av muligheter

18. oktober 2020 er dagen for årets TV-aksjon. I år går innsamlede midler til bekjempelse av plast i havet. "Et hav av muligheter" heter årets aksjon og det er WWF (Verdens naturfond) som pengene går til.

I vårt distrikt har startskuddet gått og planleggingen er i full gang. Nina Marshall er TV-aksjonens leder i Viken, Buskerud. Hun har allerede samlet troppen sin til et innholdsrikt Kick off ved Skur 1, Drammen Havn.

Øremerket land i Sør-Øst Asia

TV-aksjonsmidlene øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand. Aksjon skal bekjempe plast i havet gjennom å etablere og forbedre eksisterende avfallssystemer for mer enn 900 000 mennesker i Sørøst-Asia.

Mange plukker plast i naturen også i vårt distrikt. Fortsett med det!

Plast som havner i sjøen eller i naturen brytes ikke ned, den brytes opp og blir til mikroplast. Fakta fra TV-aksjonen sier at åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år, og at plasten ikke bare truer dyrelivet, men også oss. Vi får i oss gjennomsnittlig fem gram med plast i uka. Det skjer via luftveiene, gjennom maten vi spiser og det vi drikker. Fem gram tilsvarer vekten av et kredittkort.

Medlemmer av TV aksjon 2020
BILDE: Dette er årets Kommunekomité som ledes av varaordfører Ståle Sørensen. Komiteen består av områdeledere, frivillige, samt lag og foreninger i hele Drammen kommune.

Innsamling via digitale løsninger

Helt siden oppstarten i 1974 har Norges befolkning åpnet dørene med stor giverglede for de mange bøssebærere som har samlet inn penger til TV-aksjonen. I år blir det annerledes.

– På grunn av smittevernet må vi samle inn penger via digitale løsninger. Alle får likevel mange muligheter til å bli med å bekjempe plast i havet, selv om det i år ikke kommer fysiske bøssebærere og banker på dørene, sier aksjonsleder i Viken Buskerud, Nina Marshall.

Gå inn på www.blimed.no for å lese mer om TV-aksjonen og se hva og hvordan du kan bidra.

Bli digital bøssebærer

Som privatperson starter du med å registrere deg på blimed.no, gjør din bøsse personlig og deler i ditt nettverk. På blimed.no finner du opplegg for privatpersoner, skoler, barnehager og organisasjoner.

Næringslivet

I tillegg til det private engasjementet har næringslivet alltid vært viktig for TV-aksjonen. Det kan være en flott måte å profilere bedriften på. For 5.000 kroner kan din bedrift hjelpe aksjonen til å hente inn fire tonn plast fra familiers husholdning som ellers kunne havnet i naturen.

Lokalt næringsliv i TV-aksjonlandene skal få hjelp til å bygge avfallssystemer, fase ut engangsplast, få opplæring i sortering av avfall og de skal bistå bedrifter med alternativer til engangsplasten, for å nevne noe. Få ideer og se hvordan din bedrift kan bidra.

Hvem er WWF?

TV-aksjonens midler går i 2020 til WWF. Det er en global miljøorganisasjon som arbeider for en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen, og der ingen dyr eller andre arter skal dø ut på grunn av menneskers handlinger.