Fra 2. april er det ikke lenger lov å tenne bål, engangsgriller og bålpanner uten gnistfanger i eller i nærheten av skog og utmark.

Bålforbud innført for Drammen, Lier, Øvre Eiker, Krødsherad og Sigdal kommuner.

Tørr vegetasjon

Drammensregionens brannvesen IKS har fra 2. april innført en lokal forskrift som forbyr brenning av bål, engangsgriller og bålpanner uten gnistfanger i eller i nærheten av skog og utmark. Grunnen til det er den tørre vegetasjonen i store deler av vår region, som følge av en mild vår og vinter.

Dersom det åpenbart ikke er fare for brann er det allikevel tillatt. Et eksempel er dersom bakken er dekket av snø. Gnister kan fly langt, og særlig på vindfulle dager vil det være uaktsomt å fyre opp bål.

Gjelder i hele DRBVs område

Forbudet gjelder for kommunene DRBV dekker, det vil si Drammen, Lier, Øvre Eiker, Sigdal og Krødsherad. Forbudet gjelder i skog og annen utmark, og gjelder med andre ord ikke private hager o.l. Kravet til å være aktsom ved bruk av ild gjelder imidlertid alltid, overalt.

Forskriften gjelder fra 2. april til det generelle bålforbudet trer i kraft 15. april. Bålforbudet vil med andre ord gjelde også i påsken.
Les mer om bålforbudet og den lokale forskriften Drammensregionens brannvesen sine nettsider