Vi har over 2400 nysgjerrige barn i de kommunale barnehagene. Kanskje noen av dem trenger akkurat deg og din kompetanse? Vi søker barnehagelærere, pedagogiske ledere og spesialpedagoger.

Se utlysningen og søk stillingen(e)

1. januar i år dannet Svelvik, Nedre Eiker og Drammen en ny kommune sammen. Erfaringer fra de gamle kommunene er viktige når det skal stakes ut ny kurs. Som nytilsatt vil du være med på å forme hva som skal prege barnehagesektoren i Drammen de neste årene.

Det er over 400 kunnskapsrike ansatte i barnehagesektoren i Drammen fordelt på 36 kommunale barnehager.

Nyutdannede barnehagelærere

Barnehagene i Drammen har en egen plan for nyutdannede lærere. Et toårig program med nettverk og faglige samlinger der nyutdannede også møter hverandre på tvers av barnehagene. I tillegg har alle en egen mentor. På den måten ivaretar kommunen den enkelte og skaper en trygg ramme for de som er helt ferske som barnehagelærere.

Ny virksomhet er opprettet

I barnehagesektoren er det opprettet en ny virksomhet som skal ivareta spesialpedagogiske tjenester. 

─ Denne virksomheten skal sammen med de tre barnehageområdene gi en helt ny mulighet til å identifisere og finne riktig hjelp til de barna som trenger litt ekstra. 

─ Vi må aldri glemme at det er hvert enkelt lille barn og foreldre det handler om. Det er de vi skal ivareta, sier virksomhetsleder for spesialpedagogiske tjenester Torill Østby Wiker.

Tre fokusområder

I barnehagene i Drammen er det tre fokusområder. Språkutvikling, sosial og emosjonell kompetanse, fysisk aktiv læring.

Språkutvikling

I barnehagene i Drammen har vi fokus på språk. Å gi barna tidlig tilgang til språket er en av de viktigste oppgavene. Det har betydning for resten av livet. Alle barn utvikler sitt språk med riktig stimulering, uansett bakgrunn og utgangspunkt. For barn uten et norskspråklig hjemmemiljø er språkmiljøet i barnehagen særskilt viktig.

Ellen Charlotte Strange-Hansen
BILDE: Virksomhetsleder for barnehageområde 2, Ellen Charlotte Strange-Hansen ønsker seg nye medarbeidere til barnehagesektoren.

─ Ansatte i barnehagene i Drammen skal gi barna daglig språkstimulering og de voksne skal være gode språkmodeller, sier Ellen Charlotte Strange-Hansen.

Sosial og emosjonell kompetanse

Sosial kompetanse handler om de ferdighetene som barnet tar i bruk når de omgås andre. Emosjonell kompetanse er barnets evne til å gjenkjenne ulike følelser og vite hva de kan gjøre når de kjenner dem. Sosiale ferdigheter må læres og i barnehagene i Drammen har sosial og emosjonell kompetanse en viktig plass.

─ Vi lærer barna å bli trygge og aktive barn som har god sosial kompetanse, sier Strange-Hansen.

Fysisk aktiv læring

Barn lærer best gjennom lek, både i frilek og under veiledende. Trygge ansatte skal verdsette og støtte opp om dette. Når voksne supplerer med veiledet lek kan barnets hverdag berikes og barnet blir stimulert i sin utvikling og læring.

Se utlysningen og søk stillingen(e)