Barnehagebarn får kurs for å bli trygge i vannet

Drammen kommune har invitert fire- og femåringer til tilvenningskurs i vannet sammen med profesjonelle instruktører. Et tredagers kurs i vinterferien blir kanskje starten på trygghet i vannet for de 120 barna som er invitert.

Barn som svømmer under vann.
BILDE: Fire- og femåringer i kommunale- og private barnehager får kurs.

Lek og tilvenning i vann handler om trygge rammer. På den måten vil barna oppleve mestring og utvikling av ferdigheter. Det er ca. fem år siden Drammen kommune startet med vanntilvenning for de eldste barnehagebarna. Tanken bak kursene er at tidlig tilvenning gjør at barna raskere blir trygge og får erfaringer de kan ha nytte av resten av livet.

– Vi er glade for å kunne tilby våre eldste barnehagebarn kurs i vanntilvenning, og på den måten bidra til at de utvikler gode svømmeferdigheter på sikt, sier virksomhetsleder for barnehage, Ole Magnus Hetland.

På sikt ønsker kommunen at flest mulig skal få dette tilbudet, men det handler om kapasitet på svømmehaller og tilgang på instruktører. Tilbudet har eksistert siden 2014/2015, og det faller på ulike barnehager fra gang til gang. Denne vinterferien var det 120 plasser tilgjengelig.

Kommunen har invitert både private og kommunale barnehager til å delta, og styrere som videre velger om deres barnehage har anledning til å delta. 

Instruktører fra Drammen Svømmeklubb

Det er fire- og femåringer fra kommunale- og private barnehager i Drammen som får boltre seg i bassenget på Eikholt senter eller ved Frydenhaug skole. Instruktørene fra Drammen Svømmeklubb får ti barn i bassenget av gangen. Målet er nok ikke at alle skal være fullbefarende svømmere når kurset er over, men at de har blitt litt tryggere og kanskje fått smaken på at vann er gøy.

Finansiering

Fylkesmannen i Oslo og Viken finansierer tilbudet. Fylkesmannens målsetting er at barn i førskolealder får tilstrekkelig mulighet til vanntilvenning og svømmeopplæring, slik at de kan bli trygge i vann og bedre sine svømmeferdigheter.

Vi har ingen å miste

I fjor var det tre barn under 14 år som druknet i Norge (kilde, Redningsselskapet). I alderen 15 år og oppover var det 83 personer som døde ved drukning. Vi har ingen å miste, ett liv tapt er ett for mye. Derfor er tilvenning i vannet og svømmeopplæring ekstremt viktig.