Trenger du barnehageplass med oppstart høsten 2021? Da kan du søke om plass nå. Søknadsfristen til hovedopptaket er forlenget til 26. mars.

Barn i trær i barnehage
BILDE: Gjennom leken utvikler barna gode vennskap og får leke og lære sammen i trygge omgivelser, inne og ute.

Søknadsfristen for hovedopptak er flyttet til 26. mars, etter vedtak i Hovedutvalg for oppvekst og utdanning 08.02.21. Opprinnelig var fristen 1. mars.

Hva er hovedopptaket og hvem har rett på plass?

Søknadsprosess om plass i barnehage med start i august, kaller vi hovedopptak. Alle barn født før 1. desember og som bor i kommunen har rett til plass fra august året etter. Barn som er født etter 30. november får tilbud om plass hvis det er ledig kapasitet.

I Drammen er det full barnehagedekning, noe som betyr at alle barn som er født innen det aktuelle tidsrommet og har søkt innen tidsfristen, får barnehageplass. Retten til barnehageplass er innfridd når du mottar tilbud om plass i en barnehage i bostedskommunen. Alle som har søkt innen 26. mars, får svar senest 1. juni.

Søk digitalt

Vigilo kalles den digitale foreldreportalen som brukes for å sende søknad om plass i barnehage, gjøre endringer og si opp plass. Dette gjelder både om du ønsker å søke plass i kommunal eller privat barnehage.

Du må føre opp tre barnehager i den rekkefølgen du ønsker.

I Vigilo kan du følge behandlingen av søknaden og det er også her du får svar på søknaden din. 

Søke barnehageplass

Hvordan vet jeg hvilke barnehage jeg skal søke?

Før du søker må du finne ut hvilken barnehage du ønsker at barnet skal gå i. I oversikten over alle private og kommunale barnehager i Drammen ser du hvor de ligger og hva de tilbyr. I årsplanen til den enkelte barnehage får du innblikk i barnehagenes satsnings - og fokusområder. Mange av barnehagene har også egne Facebooksider hvor de deler små og store hendelser og gir et innblikk i barnehagehverdagen. 

Vil du vite enda mer om en av barnehagene, kan du også ta kontakt med styrer. På grunn av den pågående pandemien er det dessverre begrensede muligheter for å besøke barnehagene i forkant.

Her finner du oversikt over kommunale og private barnehager i kommunen.

Har du spørsmål?

Du kan også kontakte Forvaltningskontoret for barnehage, skole og SFO/ AKS på telefon 32 04 43 00 eller på e-post: drammensbarnehagene@drammen.kommune.no og få svar på spørsmålene dine. Barnehagene eller helsestasjonene kan også hjelpe dersom du har spørsmål om søknad om barnehageplass.

Det er Drammen kommune som tar imot søknadene, og sender disse videre til den enkelte barnehage.

Har du plass allerede, trenger du ikke å søke.