Fredag 29. mai kommer nye smittevernveiledere som skal hjelpe skoler og barnehager å tilpasse tiltakene til smittesituasjonen i samfunnet. De nye reglene gjelder fra 2. juni. Da vil også skolene og barnehagene gå tilbake til tilnærmet normal åpningstid.

– I praksis betyr det at med dagens smittesituasjon kan en hel klasse være samlet i klasserommet uansett hvor stort klasserommet er, og flere kan få et fulltidstilbud. Det blir enklere å gjennomføre barnehage- og skolehverdagen, samtidig som smittevernet ivaretas, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby under regjeringens pressekonferanse 27. mai.

For barnehagene blir en hel avdeling regnet som en kohort etter de nye reglene.

Trafikklysmodell for skoler og barnehager

Det innføres en «trafikklysmodell» som varierer fra grønt nivå med vanlig organisering, via gult nivå med moderate tiltak, til rødt nivå med mer omfattende tiltak. I dag praktiserer barnehagene og skolene røde tiltak. Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i barnehagen eller skolen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene. Fra og med 2. juni kan de nedjustere til tiltakene på gult nivå.

Les mer om trafikklysmodellen på Utdanningsdirektoratets nettsider 

Det er kommuneoverlegen som skal avgjøre hvilket fargenivå kommunens barnehager og skoler er på. Per i dag er Drammen kommune på gult nivå. Dersom smitten i samfunnet endrer seg, må man være forberedt på at tiltaksnivået kan skifte til rødt eller grønt.

Åpningstider fra 2. juni

Skole og SFO/AKS

Grunnskolene i Drammen vil åpne tilnærmet som normalt for alle elevene. Det betyr at AKS/SFO vil ha åpningstid fra kl. 7–17, og elevene vil ha vanlig lengde på skoledagen. Det kan være enkelte skoler som vil ha behov for noen tilpasninger, og da vil skolen gi informasjon om dette direkte til foresatte og elever på egen skole.

Barnehage

De kommunale barnehagene går tilbake til normal åpningstid.