Ansatte i private og kommunale barnehager står klare for å ta imot ca. 850 nye barn og sørge for en god start i barnehagen. Mandag 3. august markerer starten på nok et nytt barnehageår. På grunn av pandemien er det fortsatt smitteverntiltak å forholde seg til.

Barnehageansatt med små barn ute på lekeområde
BILDE: Både store og små kan nok kjenne på at det er spennende med barnehageoppstart. God tilvenning er derfor viktig både for barnet, foreldrene og de ansatte.

Barnehagetilvenning

Barnehagen skal i samarbeid med foreldrene legge til rette for at barnet kan få en trygg og god start i barnehagen. Alle nye barn skal ha en tilvenningsperiode, hvor mamma, pappa eller en annen foretatt er med. Det brukes god tid på å opparbeidet en god relasjon den første tiden, slik at barnet skal bli kjent med de voksne og barnehagelivet. Det gjøres individuelle avtaler med den enkelte barnehage i forhold til tilvenning og oppstart for det enkelte barnet.

Trafikklysmodell for barnehagene

På grunn av den pågående pandemien er det enkelte smitteverntiltak barnehagene må forholde seg til.

Folkehelseinstituttet (FHI) har laget en «trafikklysmodell» med grønt, gult og rødt nivå som viser hvilke smitteverntiltak barnehagene skal følge. Grønt nivå tilsier vanlig organisering, gult nivå betyr moderate tiltak, mens ved rødt nivå er det mer omfattende tiltak. Per i dag er Drammen kommune på gult nivå.

Felles for alle nivåene er at ingen skal møte i barnehagen hvis de er syke, og alle må sørge for å vaske hendene og ha god hostehygiene. Det er kommuneoverlegen som avgjør hvilket fargenivå kommunens barnehager er på. Dersom smitten i samfunnet endrer seg, må man være forberedt på at tiltaksnivået kan skifte til rødt eller grønt.

Les mer om trafikklysmodellen på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Gult nivå

  • Ingen syke skal møte i barnehagen
  • God hygiene
  • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
  • Hele avdelinger regnes som en kohort
  • Faste ansatte per kohort
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter
  • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

Gult nivå betyr at barnet og foresatte ved tilvenning skal forholde seg til den kohorten (avdelingen) barnet skal tilhøre, og tilvenningen skjer primært i barnets kohort. Foresatte kan være inne sammen med barnet og kohorten som barnet skal tilhøre, men bør holde en meters avstand til ansatte, andre foresatte og andres barn så langt det er mulig.

God start i barnehagen!