Mandagen blir beintøff. Da går startskuddet for Norges største gå og sykle til skolen-aksjon. Alle barneskolene i Drammen, Lier, Øvre Eiker og Kongsberg er invitert med.

Fra mandag 31. august til fredag 25. september arrangeres Beintøft, som har som mål å inspirere flere til å gå eller sykle til skolen. Det blir fine nasjonale og lokale premier!

Jenter i barneskolen går til skolen
BILDE: Nå går startskuddet for Norges største gå og sykle til skolen-aksjon.

De siste sju årene har kommunene i Buskerudbyen samarbeidet om å arrangere Aktiv på skoleveien-aksjonen på våren. På grunn av korona-pandemien ble aksjonen først utsatt til høsten, men vi har denne gangen i stedet valgt å samarbeide med Miljøagentene og deres nasjonale Beintøft-konkurranse.

Det er et nasjonalt mål at 80 prosent av barn og unge skal gå eller sykle til skolen. Buskerudby-samarbeidet ønsker å bidra til det gjennom blant annet å få flest mulig med på Beintøft-konkurransen.

Mer om Buskerudbyens ulike tiltak på buskerudbyen.no.

Hva er Beintøft?

I likhet med «Aktiv på skoleveien», er Beintøft en aksjon som retter seg mot elever fra 1.-7. trinn. Å få flere til å gå og sykle til skolen, er bra for helsa til den enkelte elev og for trafikksikkerheten for alle rundt skolen. Mer oppmerksomme og våkne barn er en viktig tilleggseffekt.

Beintøft-aksjonen foregår ved at læreren i klassen snakker med elevene om hvor mange som har gått, syklet eller brukt kollektivtransport til og fra skolen hver dag. Dette rapporteres inn via en nettside. Klassen får da poeng etter som hvor mange som aktivt deltar.

I tillegg kan læreren velge å la klassen løse et kreativt ukesoppdrag. I år er temaene: Trafikk og forurensning, Friluft og natur, Regnskog, og Søppel, plast og resirkulering. Klassen deltar med å dele bilder av fullført oppdrag, og belønnes da med ekstrapoeng.

To gutter med sykkelhjelm sykler til skolen
BILDE: Gå eller sykle til skolen, og din klasse kan vinne fine premier.

Premiering

Beintøft-konkurransen premierer de beste klassene nasjonalt og på fylkesnivå. I tillegg premieres vinnere av de kreative ukesoppdragene.

Buskerudbyen vil også premiere klasser og skoler i vårt område. Beste barneskole i Buskerudbyen får gavekort på kr 5 000,- til aktivitetsutstyr. Det blir premier til nummer to og tre også.

Lokale tilpasninger er viktig

For mange elever vil det være vanskelig å gå eller sykle hele veien til skolen. For at flest mulig elever kan være med på Beintøft og ta del i de positive effektene aksjonen gir, er det viktig at både skoler og foreldre hjelper til med tilpasninger. Her er ett eksemple:

● Ledelsen og FAU ved Oddevall skole i Lier har blitt enige om flere drop-punkter der elever som kjøres til skolen kan settes av på. Fra drop-punktene går elevene sammen med elever i 6.-7. klasse, som følger elevene frem til skolen. Oddevall skole ble forøvrig beste barneskole i Aktiv på skoleveien 2014, 2015, 2016 og 2017.

For å støtte engasjerte foreldre, FAU, lærere og skoleledelsen har Buskerudbyen også samlet informasjon som kan bidra inn i undervisningsopplegg, hvordan man tilrettelegger for bedre og trafikksikker skolevei og hvem som kan hjelpe videre på vei:
buskerudbyen.no/skolevei/

Gode forbilder

Buskerudbyen har også flere tilbud som kan gjøre det enklere for både lærere og foresatte å gå foran som gode forbilder. Elsykkelbiblioteket i Svelvik, på Strømsø, i Krokstadelva og på Kongsberg låner ut gode elsykler i 12-13 dager. BUA i Lier låner også ut sykler og elsykler. Da kan man få prøve ut om en elsykkel kan fungere i hverdagen. Det vil også bli egne vintersykkel-kampanjer i regi av kommunene og Buskerudbyen senere på høsten.

Kontaktpersoner for Beintøft-konkurransen:

Ansvarlig for Beintøft-konkurransen nasjonalt:

  • Kaspar Tjeldflaat Steudel, Markeds- og prosjektrådgiver, Miljøagentene, Mobil: 482 04 573, e-post: kaspar@miljoagentene.no. Adresse: Mariboes gate 8, 0183 Oslo, www.miljoagentene.no. Twitter: @miljoagentene. facebook.com/miljoagentene. Instagram: @miljoagentene
  • Lokal sykkelkontakt i Drammen kommune: Elisabeth von Enzberg-Viker, Overingeniør - Samferdsel, vei og park - Samferdsel, vei og parkforvaltning. Telefon: 926 18 955. E-post: elisabeth.von.enzberg-viker@drammen.kommune.no.
  • Prosjektleder sykkel i Buskerudbysekretariatet: Trond Solem, E-post: trond@buskerudbyen.no, Mobil/Skype: 900 33 710, Besøksadresse: Buskerudbyen, Øvre Storgate 5, 3018 Drammen (Inngang fra St. Olavs gate, 4. etasje)

Videre ressurser og informasjon:

Mer informasjon om påmelding, ukesoppdragene, Miljøagentene og aksjonen finnes på nettsiden beintoft.no. Beintøft arrangeres av Miljøagentene, og støttes av Norad, Miljødirektoratet, Handelens Miljøfond, Samferdselsdepartementet, Loop Miljøskole, Syklistenes Landsforening og Buskerudbyen.
Beintøft-informasjon sendt til alle skoler.