Det er i perioder stor pågang på koronatelefonen. Nå kan du også bestille time for koronatesting gjennom et digitalt skjema. Det digitale skjemaet er opprettet for å avlaste koronatelefonen og for å bruke ressursene på best mulig måte.

– Vi opplever i perioder at veldig mange forsøker å nå oss på telefonen samtidig, forteller Jonas Bertelsen Apeland, spesialkonsulent på innbyggertorg i Drammen kommune. Han jobber med bemanning av koronatelefonen.

Snittet på antall telefoner inn hver dag ligger på rundt 290, men det har variert fra 133 til 559. Det er spesielt mellom kl. 08.00 og 09.00 at pågangen er stor på telefonen. Totalt har koronatelefonen besvart 2 744 telefoner og mottatt 400 skjemaer siden nummeret for koronatesting ble tatt i bruk 4. september.

Skjermdump av skjema for timebestilling koronatest
BILDE: Skjemaet kan benyttes for å legge inn forespørsel om time for koronatesting

Skjemaet for bestilling av test for Covid-19 er ment som et digitalt alternativ både i og utenom åpningstiden på koronatelefonen.

– Skjemaet er lagt opp for å gi oss all informasjon som man likevel må oppgi per telefon og gjør at vi kan legge inn timer også når det ikke er like mange som ringer oss. Da utnytter vi ressursene bedre, sier Jonas Bertelsen Apeland.

Skjema for bestilling av test for Covid-19

Kan benyttes hele døgnet

Skjemaet gir deg muligheten til å foreta en trygg bestilling av testing gjennom bruk av IDporten. Forespørsel om time til testing kan legge inn når som helst på døgnet. Når du har sendt inn skjema med bestilling av time, mottar du en SMS med timeavtale.

Vi gjør oppmerksom på at det ordinært kan ta opptil 12 timer før du mottar denne SMSen. Utenom åpningstid for koronatelefonen kan det ta noe lengre tid enn 12 timer.

Kan fremdeles bestille via telefon

På grunn av stor pågang på legevaktens ordinære telefon, ble det opprettet et eget nummer for dem som ønsker å bestille testing for koronasmitte i Drammen.

Denne koronatelefonen er betjent hver dag. Ønsker du ikke å benytte deg av det digitale skjemaet, kan du ringer telefonnummeret 32 04 60 00 mellom 08.00-22.00 for å avtale tid for testing.

De ansatte som bemanner denne telefonen er ikke helsepersonell og kan derfor ikke svare på spørsmål av helsemessig karakter.

Dersom du har generelle spørsmål om koronaviruset, kan du ringe en egen informasjonslinje som Helsedirektoratet har opprettet for å avlaste nødtelefonen og deler av helsetjenesten. Nummeret er 815 55 015.

Koronatest person med smittevernutstyr
BILDE: Testing foregår etter avtale i testteltet ved Fylkeshuset

God kapasitet

Det er testkapasitet nok til at alle grupper som myndighetene anbefaler at skal testes, kan testes.

Omtrent en tiendedel av de som bestiller time gjør dette via skjemaet, så det er fortsatt god kapasitet for å motta disse skjemaene og legge inn avtaler.

Testing for koronavirus foregår i testtelt på parkeringsplassen ved Fylkeshuset i Hauges gate 89.