Mandag 11. mai åpner bibliotekene i Mjøndalen, Svelvik og Drammen så smått opp igjen. Biblioteket ved Arena Fjell åpner foreløpig kun for Fjell skole.

Eksteriørbilde Drammensbiblioteket. Kveld med lys fra bygning
BILDE: Bibliotekene i Mjøndalen, Svelvik og Drammen åpner igjen.

– Hurra! Vi gleder oss til å se dere alle, melder de ansatte på bibliotekene.

Når bibliotekene åpner mandag, kan man igjen låne via utlånsautomater og levere inn det man har lånt. Brukere oppfordres likevel til å reservere hjemmefra på nett. Dette kan gjøres via "Mine sider".

Infopunktene holdes stengt, men bibliotekansatte vil være i lokalene og gi enkel publikumveiledning ved hjelp av nettbrett. De ansatte kan hjelpe med å søke opp, vise plasseringer, dele ut lånekort som er opprettet på nett, reservere medier og gi anbefalinger.

Biblioteket ved Arena Fjell åpner foreløpig kun for Fjell skole.

Tilbud ved bibliotekene 

Bibliotekene tilbyr: 

 • Utlån av medier via utlånsautomat (brukere oppfordres til å bestille hjemmefra på nett)
 • Innlevering av medier
 • Hjelp med enkle spørsmål, anbefalinger osv.
 • Telefontid mellom kl 10.00 - 15.00
 • Muligheten til å oppholde seg ved sitteplassene, men husk å holde minst 1 meters avstand fra andre

Bibliotekene tilbyr foreløpig ikke:

 • Meråpent
 • Veiledning i skrankene 
 • Bruk av søkestasjoner, PCer, mikrofilm og nettbrett
 • Kopi og utskrift
 • Aviser og tidsskrifter
 • Instrumenter, dataspill og brettspill
 • Organiserte besøk av barnehager, skoler og andre grupper
 • Mikrofilm
 • Møterom

Noe reduserte åpningstider

Bibliotekene vil i første omgang ha noe redusert åpningstid. 

Åpningsstider Drammensbiblioteket:

Mandag og torsdag kl. 10.00 -19.00, tirsdag, onsdag og fredag kl. 10.00 - 15.00. Lørdag og søndag stengt.

Åpningstider Mjøndalen bibliotek:

Mandag kl. 12.00 -19.00, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag kl. 10.00 - 15.00. Lørdag og søndag stengt.

Åpningstider Svelvik bibliotek:

Mandag kl. 12.00 -15.00, onsdag kl. 10.00 - 15.00, tirsdag, torsdag og fredag kl. 10.00 - 15.00. Lørdag og søndag stengt.

Åpningstider Arena Fjell:

Mandag - fredag kl. 09.00 -12.00. Biblioteket ved Arena Fjell er foreløpig kun åpent for Fjell skole.

Smittevernreglene må overholdes

For at bibliotekene skal få til gjenåpningen, bes alle om å være flinke til å overholde smittevernreglene.

Bibliotekene setter ingen tidsbegrensning på hvor lenge publikum kan oppholde seg i lokalene, så lenge avstand overholdes.

Dette betyr blant annet at alle oppfordres til å holde minst en meter avstand til andre, også de ansatte på bibliotekene. Håndvask er fremdeles viktig. Vask hendene godt eller bruk håndsprit som er tilgjengelig ved inngangene. Personer som er syke skal ikke besøke biblioteket.