Vil du bidra til utvikling av eget nærmiljø?

Bli med i nærutvalget for din kommunedel. Nå kan du melde din interesse. Søknadsfrist er 1. oktober.

Sist endret:

Hva er et nærutvalg?

Drammen satser på et aktivt lokaldemokrati. Som en del av denne satsingen inngår nærutvalg i alle de 10 kommunedelene. Nærutvalgene består av 11 medlemmer; 8 innbyggere og 3 politikere.

Hensikten med nærutvalgene er å skape lokalt engasjement og at lokalmiljøet får synliggjort og gjennomført saker i sitt lokalmiljø.

Medlemmene i nærutvalget møtes fire ganger i året. Mange av innbyggerne i nærutvalgene har i tillegg egne arbeidsgrupper som jobber med konkrete saker utover de fire møtene.

Muligheter og forpliktelser for deg som medlem i et nærutvalg

Muligheter for deg som innbygger i et nærutvalg:

 • bli enda bedre kjent med din kommunedel
 • bidra til utvikling av eget nærmiljø
 • synliggjøre lokalt engasjement, utfordringer og muligheter for kommunens politikere
 • gi tilskudd til lokale tiltak og aktiviteter i lokalmiljøet
 • holde deg oppdatert på hva som rører seg i drammenssamfunnet

Forpliktelser for deg som innbygger i et nærutvalg:

 • delta på nærutvalgets fire årlige møter
 • gjennomføre årlig innbyggerdialog. Det betyr å arrangere en aktivitet som gjør at nærutvalget får kunnskap om utfordringer, behov og muligheter i kommunedelen (nærutvalget velger selv hvordan dette gjøres). Basert på innspillene vil nærutvalget bli enige om hvilke saker de skal prioritere i løpet av året.
 • ta med informasjon fra innbyggerdialogen tilbake til nærutvalget og dele informasjon fra nærutvalget med andre
 • Utover dette bestemmer innbyggerne arbeidsform og hvor ofte man vil møtes
 • Du velges for 2 år

Slik søker du

Søknadsfristen er 1. oktober 2023 og alle innbyggere over 13 år kan søke om å få sitte i et nærutvalg. Nærutvalgene skal bestå av innbyggere med litt ulik bakgrunn og kunnskap. Se om det er deg vi søker ved å gå inn på nærutvalget i din kommunedel.

 • Du søker ved å sende en e-post til lokal koordinator for din kommunedel (lenke)
 • Merk søknaden med: «Søknad om å få sitte i nærutvalg for kommunedel XX.

Vi trenger disse opplysningene om deg

 • Fornavn og etternavn
 • Adresse, postnummer og poststed
 • Telefon og e-postadresse
 • Alder
 • Hvilken bakgrunn/kunnskap du har i forhold til rollen nærutvalget søker etter
 • Beskriv kort hva du kan bidra med og hvorfor du har lyst til å være med i nærutvalget

Opplysningene vi samler inn behandles etter kommunens regler for personopplysninger og personvern. 

Trenger du hjelp til å fylle ut og sende søknaden kan du få hjelp på kommunens innbyggertorg og på kommunens bibliotek.