Blir likevel ikke ferdig med vårfeiingen til 17. mai

Skader på feieutstyr og uvanlig mye grus gjør at vårfeiingen likevel ikke blir ferdig til 17. mai i år.

Sist endret:

En elektrisk feiebil i arbeid.
MYE GRUS: Selv om det feies fra morgen til kveld kommer kommunen dessverre ikke i mål med feiingen innen 17. mai.

Det har pågått en stor innsats med å feie gater, gang- og sykkelveier og kommunale eiendommer også denne uka, men det går altså saktere enn ønskelig.

– Selv om alle tilgjengelige maskiner feier fra kl. 6 til kl. 23 innser vi nå at vi dessverre ikke rekker å bli ferdig med vårfeiingen før slutten av mai. I begynnelsen av neste uke vil vi prioritere traseene til 17. mai-togene, sier avdelingsleder Truls Rieger i infrastruktur og samferdsel.

Feiingen av kommunale eiendommer vil i følge driftssjef Håvard Heier i Drammen Eiendom bli ferdig innen 17. mai.

Dette er feid denne uka

Denne uka er Strøtvet og Toppenhaug grovfeid. Det gjenstår noe på Brakerøya og Underlia/Sparavollen øvre del. Det er finfeid fra Åssiden og ned til fylkeshuset. Noen smale fortau gjenstår.

På Strømsø-siden har det vært fokus på veier rundt skoler. Alle kommunale veier fra Brandengen skole til Galterud skole er tatt. Alle veier fra Danvik folkehøyskole til Konnerudgata mellom Styrmoes vei og jernbanen er tatt. Veier rundt Gulskogen og Rødskog skoler er også tatt.

Vest i kommunen er Kalosjejordet ferdig. Det samme er også deler av Krokstadelva, Solbergelva, Solbergmoen, Åsen og Solløsjordet. Hagatjernveien–Kjøya og Steinberg er påbegynt.

Dette er planen for uke 20

Neste uke er det veier rundt Vestbygda, Svensedammen og Hallermoen skoler som står for tur. Vest i kommunen er planen å feie ferdig boliggater i Solbergelva/Solbergmoen, Krokstadelva, Hagatjernveien–Kjøya og Steinberg, samt feiing av diverse gang- og sykkelveier og fortau. Traseene til 17. mai-togene vil bli tatt først.

I Svelvik er både kommunale veier og kommunale eiendommer ferdig feiet.