Campingplassene i Drammen kommune kan åpne igjen dersom de følger bransjenormen som er utarbeidet.

I begynnelsen av april ble det vedtatt en forskrift som forbød campingplassene om å åpne for sesongen. Årsaken var at kommuneoverlegen ønsket å forhindre spredning av koronaviruset. Men nå oppheves forskriften, og campingplassen kan åpne sesongen.

- Det har nå kommet en bransjenorm som alle campingplassene som ønsker å åpne, må følge. De som følger normen, kan nå åpne og ta imot gjester, sa smittevernoverlege Einar Sagberg på torsdagens pressekonferanse som Drammen kommune gjennomførte i forbindelse med koronautbruddet.

I bransjenormen stilles det blant annet krav om hyppig renhold av servicebygg og sanitæravdelinger.

- Dersom hyppig renhold ikke er mulig, må virksomheten vurdere andre tiltak som redusert bruk eller stenging av servicebygg og sanitæravdeling, sier smittevernoverlegen.

Det stilles også krav til renholdet andre steder på campingplassene. Det må blant annet legges til rette for å redusere kontaktflater på kafé og serveringssteder og sikre god hygiene gjennom hyppig vask av utsyr og bordflater i kafeen.

Det stilles krav også til campingplassen om at legger til rette for tilstrekkelig avstand mellom gjestene og mellom gjestene og ansatte. Det må de gjøre blant annet ved å organisere køer i kiosken og kafeen, i tillegg til å sikre at det ikke blir trengsel i forbindelse med innsjekking og utsjekking.

Det skal også være regelmessig renhold av lekeplassutstyr og aktivitetsutstyr som kan leies på campingplassen, og det stilles krav om obligatorisk vask av hyttene mellom gjester.

Ifølge bransjenormen må også ansatte organiseres i faste lag så langt det lar seg gjøre, og det må sikres god opplæring til alle ansatte.