Drammens siste kemner på plass

Mandag 24. august er det Christine Gerhardsen (32) som sitter i kemnerstolen.

Dagens kemner Elise Eek Jensen takker for seg for å begynne i ny jobb som leder for den nye innkrevingsetaten i Oslo kommune.

Christine Gerhardsen Drammens siste kemner
BILDE: Christine Gerhardsen blir den siste kemneren i Drammen. Fra og med 1. november blir Kemneren i Drammen en del av Skatteetaten. Foto: Birgitte Simensen Berg

Christine Gerhardsen tar over og er konstituert kemner i drøyt to måneder, fram til 1. november. Da blir landets kemnerkontorer nedlagte og oppgavene blir overført til Skatteetaten.

– Når vi er integrert i Skatteetaten vil mange jobbe med tilsvarende saker som i dag, mens andre får helt nye oppgaver. Det er 216 kommuner og 1111 kemneransatte som blir berørte av denne sammenslåingen på landsbasis, sier Christine, og legger til innkreving av kommunale krav forblir kommunalt.

Ingen blir overtallige

Hun understreker at ingen mister jobben og ingen blir overtallige. Ansatte ble innplasserte i mai og dette følges per dags dato.

– Det er litt rart at det ikke blir noen kemnere etter 31. oktober. En epoke er over, selv om vi får de samme oppgavene i en annen organisasjon. Det er viktig å ivareta innbyggerne gjennom hele prosessen, slik at det blir en smidig overgang for alle. Hele veien må det gis god informasjon, slik at innbyggerne vet at per 1. november er det Skatteetaten som skal kontaktes og ikke kommunen når det gjelder spørsmål angående innfordring av skatt og avgift, kontroll m.m. Det ligger mye god informasjon på Skatteetatens nettsider

Grunnet koronasituasjonen ble statliggjøringen av kemneren utsatt fra 1. juni til 1. november. I den forbindelse var det flere kommuner som meldte behov om bistand til Skatteetaten på grunn av ressursmangel etter 1. juni.

– Vårt kontor ble oppnevnte som settekontor for Sogndal kommune hvor vi skal bistå med føring av skatteregnskap og innkreving. Vi får ta det som en tillitserklæring fra Skatteetaten at de mener vi gjør en god jobb, mener Christine Gerhardsen.

Kemneren i Drammen, ivaretar også kemnerfunksjonen for nye Holmestrand gjennom et vertskommunesamarbeid. 

Trygghet og ryddighet

– Jeg føler meg trygg i denne overgangsprosessen, da det har vært og er en ryddig og fin prosess både fra kommunen og Skatteetatens side, sier Christine.

– Det er også viktig for meg at de ansatte føler seg ivaretatte og trygge, slik at vi som kontor hele veien leverer gode resultater. De ansatte har sin egen kanal, intranettet, hvor de blir informerte kontinuerlig om prosessen. Min jobb er å bidra til at det blir en smidig overgang, hvor én av de viktigste oppgavene er å levere god kvalitet for innbyggerne og kommunen. I tillegg har vi en pågående pandemi, slik at et trygt arbeidsmiljø er i hovedfokus om dagen, og blir ivaretatt med blant annet ukentlige HMS-møter, sier Drammens siste kemner, Christine Gerhardsen.