For å forebygge smitte av koronavirus til beboere og pasienter på våre sykehjem, er det viktig at du som pårørende vurderer om du kan være smittet av koronavirus. Ikke kom på besøk på sykehjemmet hvis du tror du kan være smittet eller er nærkontakt av noen med kjent koronasmitte.

Har du vært i et område med pågående spredning av koronavirus, og innen 14 dager etter hjemkomst har minst 1 av 3 følgende symptomer: feber, kortpustethet eller hoste, skal du ikke besøke sykehjemmet. Ta snarest mulig kontakt med fastlegen din per telefon for å avklare om du og dine husstandsmedlemmer skal testes. Er ikke fastlegen tilgjengelig, kontakt legevakten. Eventuell testing av koronavirus foregår ved at helsepersonell kommer hjem til dere.

Områder med pågående spredning av koronavirus er Kina, Hong Kong, Singapore, Japan, Iran, Sør-Korea og regionene Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna og Veneto i Italia. Listen er oppdatert per 3. mars, men kan endres fortløpende. Se www.fhi.no, for til enhver tid oppdatert informasjon om hvilke områder som har pågående spredning.