Da Erna Solberg kom på kaffe

Da Mohammad Kamal Al Shater (62) og Hala Briman (53) fikk startlån, tok livet en ny vending. Og ikke visste de at statsminister Erna Solberg ville komme på besøk for å høre deres historie.

Erna på trappa utenfor huset
BILDE: Erna Solberg utenfor huset til den syriske familien på Åssiden.

Fredag klokken 12.45 ruller en stor sort bil inn på gårdsplassen til Mohammad Kamal Al Shater (62), Hala Briman (53) og barna Alissar (20, Massah (15) og Osama (28) på Åssiden. Familien smiler og småtripper på trappa idet døra på bilen går opp. For det er ikke en hvilken som helst person som stiger ut av bilen.

Det blir ingen håndhilsing eller klemming når Erna Solberg kommer mot dem, men Hala Briman sier hun er takknemlig for at hun ville komme, og inviterer henne inn i huset hun kan kalle deres. På bordet står mat og kaker, frukt og kaffe.

Familien fra Syria bodde først i en kommunal bolig på Åskollen, men ønsket å kjøpe egen bolig. Men det har ikke bare vært enkelt. Etter å ha fått innvilget startlån fra Drammen kommune, kunne familien flytte inn i ny bolig i november 2018. Det ble et vendepunkt i familiens liv og det er dette Erna Solberg er kommet for å høre mer om. Om hvordan akkurat de fikk denne type lån og hvordan de har kommet dit de er i dag.

Hama serverer Erna Solberg kaffe
BILDE: Hala serverer Erna Solberg kaffe hjemme i huset på Åssiden.

Sette seg mål

- Hvordan har dere klart å kjøpe bolig, undrer Erna Solberg?

- Det er viktig å sette seg mål, sier Hala Briman, før hun forteller at hun fikk jobb ved introduksjonssenteret og senere Fjell skole. Fast inntekt var viktig for å kunne søke startlån. Hun har jobbet mye og hardt, og inspirert resten av familien til det samme.

Erna Solberg og Hala Briman
BILDE: Erna Solberg og Hala Briman.

Helt fra familien kom til Norge i 2015 har de jobbet hardt for å lære seg norsk. Datteren Alissar forteller at de kun pratet norsk hjemme.

- Alt jeg så på tv var på norsk. Også nyheter, forteller mamma Hala til statsministeren, ordfører Monica Myrvold Berg, Lene Hetty fra Boligtjenesten i Drammen kommune og Rune Robertsen fra Husbanken, som sitter rundt bordet i stua på Åssiden.

- Du så ikke på Paradise Hotel da eller, sier Erna Solberg mens Halas latteren runger i veggene.
Når latteren har lagt seg forteller Hala om gleden ved å eie et eget sted. Et sted hun og familien bestemmer over. Et sted barna hennes kan komme hjem til.

HAama ler av Erna solberg, med familien rundt seg
BILDE: Da Erna Solberg spurte Hala om hun så på Paradise Hotel, trillet latteren ut i rommet.

- Det er viktig å eie et bosted for å ha et stabilt liv, tilføyer 20 år gamle Alissar, som starter andre året på tannlegestudiet kommende uke.

- Hun gikk ut med 5,9 i snitt fra videregående, skryter mamma Hala, før hun forteller om sønnene som studerer for å bli ingeniør og dataprogrammerer, mens yngste datter Massah skal starte på Drammen videregående skole.

Statsminister Erna Solberg er imponert over hva familien har fått til.

- Dette er en solskinsshistorie, sier Solberg.

- Jeg er veldig fornøyd her. Dette er vårt, sier Hala og skryter av kollegene på Fjell skole, boligtjenesten i kommunen og familien hun er så stolt av.

Planlegger 400 millioner

Også ordfører Monica Myrvold Berg er mektig imponert over hva familien far Syria har fått til.
- Jeg er imponert over innsatsen de selv har lagt ned, sier Myrvold Berg.

Monica Myrvold Berg og Hala Briman
BILDE: Monica Myrvold Berg og Hala Briman

Hun synes det er flott at kommunen kan være en bidragsyter til at familier får kjøpt seg bolig.

Startlån og tilskudd er for personer som ikke får lån i vanlig bank til kjøp av bolig, og som ikke har mulighet til å spare.

- Hittil i år har vi gitt ut lån til 110 familier, der over 60 prosent er til barnefamilier, forteller Lene Hetty, fagrådgiver Boligtjenesten i Drammen kommune og tilføyer:
- De får lån til å kjøpe en nøktern bolig.

Alle samlet rundt stuebordet i huset på Åssiden
BILDE: Både statministeren og ordføreren var imponerte over den syriske familien på Åssiden.

De planlegges at 400 millioner i år. Snaue 1350 familier har fått startlån i Drammen og det er svært lite mislighold.
Startlånordningen ble vedtatt i Statsråd i 2002, og Drammen startet opp med allerede i 2003. Så langt er det lånt ut til sammen 1,6 milliarder kroner.

- Vi er offensive og benytter virkemidlene effektivt. Det vil si at vi har en lav utlånsrente og vi benytter tilskudd og lang løpetid på lånet, forklarer Hetty.

Boligtjenesten låner ut til de vanskeligstilte på boligmarkedet, men man må ha en stabil inntekt. Kommunen følger føringene fra Husbanken med tanke på målgruppen.

- Barnefamilier, bostedsløse og unge uføre er målgruppen for 2020. Men den målgruppen kan endre seg fra år til år, forteller Hetty.