De skal få unge til å stemme

«Hvis du ikke bruker stemmeretten din, så ikke klag.» Når ungdom skal få ungdom til å engasjere seg for politikk og bruke stemmeretten sin - ja, da må det et tydelig budskap til.

- Det kan ikke være sånn alle tenker «det er ikke så farlig at jeg ikke stemmer, det er jo bare én stemme». Alle stemmer teller like mye. Vi må bruke stemmeretten vår, sier Celina Stordahl Voss, elev ved Drammen videregående skole.

- Det er vi som skal føre landet videre. Det er vi som er fremtiden, tilføyer Delina Mahari Ghebrekidan.

I disse dager jobber Celina og Delina og klassekameratene for at flere unge skal bruke stemmeretten sin og for at flere unge skal engasjere seg i politikk.

Viktig samarbeid

For at folkevalgte organer skal ha tilstrekkelig legitimitet, må mer enn halvparten av velgerne benytte stemmeretten. Lav valgdeltakelse truer demokratiet. Forskning underbygger at tidlig involvering gir høyere valgdeltakelse og økt politisk engasjement.

Derfor har Drammen kommune inngått et samarbeid med Drammen videregående skole for å mobilisere unge velgere til å stemme. Frontal Aid, politikk- og menneskerettighetsklassene og sosialkunnskapsklassen er engasjert i ulike samarbeidsprosjekter med kommunen. Frontal Aid Generation er en del av et egen utdannelsestilbud ved Salg Service og reiseliv på Drammen VGS, mens politikk og menneskerettigheter og sosialkunnskap er programfag på vg3 studiespesialiserende.

Samarbeidet rundt stortingsvalget 2021 har så langt resultert i ulike prosjekter og kampanjer. Elevene har laget filmer, podcaster, plakater, materiell til sosiale medier og de har undervist om demokrati og valg. I disse dager skoleres 50 av elevene for å jobbe som valgfunksjonærer på valgdagen. Elever har også laget og lagt fram et lett forståelig informasjonsopplegg for kommunens innbyggere som trenger en noe forenklet forståelse av partiprogrammene før de går til valgurnene.

Elevene gjør jobben

For å omsette teori til praksis, er Frontal Aid Generation (www.frontalaid.no) etablert som en humanitær organisasjon i regi av skolen. Organisasjonen er registrert i Brønnøysund og drevet av elevene som en del av utdannelsen. De jobber med mottoet «arbeid som kan endre verden». Arbeidet med valg opplever de som meningsfylt, moro og ikke minst viktig.

Finn Hjalmar Pedersen er en av lærerne som jobber med elevene i Frontal Aid. Når Pedersen prater er det vanskelig ikke å lytte. Engasjementet er stort, stemmen er klar og det samme er budskapene. Han brenner for samfunnet vi lever i, for politikk generelt og for ungdom. Det som virkelig gjør at snakketøyet går raskere samtidig som volumet øker, er når han snakker om ungdoms viktige rolle i samfunnet. Og da ikke minst, ungdoms meninger og synspunkter i debattene.

Han mener politikere alt for sjelden ser hvilken ressurs ungdom er i samfunnet, og for sjelden tar dem på alvor.

- Dette er et demokratisk problem i Norge, sier Finn Hjalmar Pedersen og legger til:

- Politikerne må prate til ungdommene. De må prate deres språk og de må fange interessen deres når de brenner. De er morgendagens velgere.

Både Celina Stordahl Voss og Delina Mahari Ghebrekidan går på salg og service på VG2, og jobber nå med valg gjennom Frontal Aid Generation. Mens kullet som gikk i andre klasse i fjor jobbet frem budskapet og lagde plakatene og filmene til kampanjen, har årets 2. klasse-kull blant annet hatt i oppgave å henge opp plakater. Rundt 500 plakater er hengt opp strategiske steder – blant annet i busser og buss-skur. En av valg-filmene de har laget har blant annet vært å se på kino fra 1. august, i tillegg til i sosiale medier.

en lærer og to elever står over et bord og ser på plakater de har laget. De smiler.
BILDE: Delina Mahari Ghebrekidan (f.v), Finn Hjalmar Pedersen og Celina Stordahl Voss viser frem plakatene som i dag henger rundt i hele kommunen.

Dugnadsjobb

Mens Frontal Aid har jobbet med kampanjen, skal 50 elever på studiespesialiserende snart ta på seg et viktig samfunnsoppdrag som valgfunksjonærer.

Etter ønske fra skolen selv organiseres arbeidet som valgfunksjonærer som en dugnadsjobb. Utbetalingen for jobben går rett inn i det videre arbeidet med fokus på blant annet menneskerettigheter, konflikthåndtering og kulturmangfold. Når smittesituasjonen tillater det, er målet å gjenoppta arbeidet med menneskerettighetsskole i Norge og studietur til Balkan i samarbeid med Helsingforskomitéen og Amnesty. Sett i sammenheng med gratisprinsippet, ville turen ellers ikke bli arrangert.

To elever og fire vokse som jobber med valgsamarbeidet  står foran en gul og hvit vegg inne på Drammen videregående skole.
Bilde: Delina Mahari Ghebrekidan og Celina Stordahl Voss foran. Bak fra venstre: Kristine Novak, rektor ved Drammen videregående skole, Marianne Grønn og Finn Hjalmar Pedersen fra Drammen videregående skole og Vegard Hetty Andersen, leder av valgsekretariatet i Drammen kommune.

Samarbeidet mellom kommunen og den videregående skolen har kun vart i et snaut halvt år, men målet er at bygge videre på det i årene som kommer. Det er en vinn-vinn-situasjon for begge parter. Elevene får reell og aktuell praksis, og kommunen får drahjelp for å øke valgdeltakelsen.

Så langt er Vegard Hetty Andersen, leder av valgsekretariatet i Drammen kommune, veldig godt fornøyd med samarbeidet. Og han gleder seg til fortsettelsen.

- Det er gøy å se hvordan de har tatt dette fra A til Å, sier Hetty Andersen og roser både budskapet og innsatsen så langt.

Marianne Grønn, leder av samfunnsfagene og salg, service og reiseliv ønsker å bevege skolen i en mer praktisk retning der det å kunne gjøre en forskjell, bidra i lokalsamfunnet og samtidig lære er veien å gå. Man lærer mer av det, og man lærer også noe annet, nemlig det å bli en ansvarsfull medborger. Vi ser fram til mye spennende samarbeid i tida framover.