Kompetanseløft for å nå digitaliseringsmål

- For å nå målene i digitaliseringsstrategien for Drammen kommune trengs et kompetanseløft i organisasjonen, sier rådgiver Ulla Nordgarden i Drammen kommune. Hun deltar 25. august på Innsikt 2021 for å fortelle om digitaliseringsarbeidet i kommunen.

Innsikt 2021, som arrangeres av Næringsforeningen i Drammensregionen, er en årlig samling for næringslivet og regionen. Kompetanse er det overordna temaet for årets Innsikt-arrangement i Drammen. I tillegg til presentasjoner, har næringslivet stand og det blir politisk debatt.

Kompetanse årets tema

Det er et omfattende program for 2021, med flere temaer. Ett av temaene er helse og digitalisering. Ulla Nordgarden, som er deltar i koordineringen av utarbeidelse av handlingsplaner i Drammen kommune, presenterer Drammen kommunes arbeid med å gjøre organisasjonen mer digital, som igjen skal komme innbyggere og næringsliv til gode.

Forside til Drammen kommunes digitaliseringsstrategi
BILDE: Enklere hverdag for innbyggere og næringsliv er hovedmålet i Drammen kommunes digitaliseringsstrategi.

Politikere vedtok høsten 2020 en digitaliseringsstrategi for Drammen kommune. Nå utarbeides det handlingsplaner som skal hjelpe kommunen å nå målene i strategien.

Innbyggere og næringsliv

Strategien sier at kommunens investeringer i digitalisering skal primært komme innbyggere og næringsliv til gode. I tillegg er det viktig at kommunen har den nødvendige kompetansen for å kunne sette dette ut i live.

- Kompetanse er en forutsetning for å lykkes med å digitalisere kommunen. Derfor arbeider vi med å kartlegge kompetanse i organisasjonen, forteller Ulla Nordgarden.

- I arbeidet vi nå gjør har vi avdekket en del hull i kompetansen i organisasjonen. Derfor trenger vi kompetanseheving.
Du kan følge Ulla Nordgarden og andre foredragsholdere, enten ved å delta på konferansen eller digitalt. Det er gratis å delta.