Folk kan bli syke av andre grunner enn koronavirus. Det er viktig at de som føler seg syke kontakter lege, enten fastlegen eller legevakten.

Det er nå to forskjellige mottak av syke ved Drammen legevakt. Det er opprettet en luftveisklinikk ved legevakten. Er det mistanke om koronasmitte blir de ivaretatt på denne isolerte plassen. Personer med annen type medisinsk problem tas imot et annet sted, dette for å hindre smitte.

John David Johannesen, kommuneoverlege
BILDE: John David Johannesen, kommuneoverlege

– Det er trygt å kontakte legevakten, da mistenkte koronasmittede er isolert på en annen plass på legevakten, sier John David Johannessen, kommuneoverlege i Drammen kommune under pressekonferansen i dag. 

Det er viktig at syke ikke kommer for sent til behandling fordi de er redde for koronasmitte. Det kan gi lengre og mer kompliserte sykehusopphold enn nødvendig.

– Husk god håndhygiene, host i armkroken eller i papirlommetørkle. Vær nøye med å ikke ta rundt omkring når du er i offentlige rom. Unngå å ta deg i ansiktet. Dette bidrar til å dempe smitten, avslutter Johannessen.