Den tunge snøen som har kommet de siste dagene, fører til at trær og lyktestolper legger seg over skiløypene i marka. For at traseene skal være trygge å ferdes i, må trærne fjernes og lyktestolpene sikres før det kan kjøres opp skiløyper.

Løypemaskin er ute i Drammensmarka og kjører opp skispor. Bildet er tatt ved en tidligere anledning.
BILDE: Løypekjøringen blir gjenopptatt som normalt så fort trær som har falt ned eller står i fare for å falle ned over skiløypene, er fjernet. Lyktestolper som står i fare for å falle ned, må også sikres.

- Det er de samme mannskapene som kjører skiløypene, som nå rydder vekk trær og sikrer lyktestolper. Dette arbeidet må prioriteres, og det blir dermed preparert færre skiløyper enn normalt, så lenge dette arbeidet pågår, sier Arve Røren som er avdelingsleder for Arena kultur, idrett og friluftsliv i Drammen kommune.

Det er foreløpig uklart hvor lang tid dette ryddearbeidet tar. Drammen kommune kommer med oppdatert informasjon når arbeidet er fullført og løypeprepareringen er gjenopptatt som normalt. Det vurderes også om det kan bli nødvendig å stenge lysløypene på Bragernes-siden mens selve ryddingen av traseene foregår.

OPPDATERT INFO: To korte strekninger er nå stengt av sikkerhetsmessige årsaker inntil de blir ryddet. Dette gjelder Kølabånn-Galterud og løypa over brua på Årkvisla.

Arve Røren understreker at det blir kjørt skiløyper en del steder i kommunen mens det foregår ryddearbeid andre steder. Han oppfordrer derfor dem som planlegger en tur ut på ski, om å følge med på nettsiden skisporet.no. Der vil det til enhver tid ligge oppdatert informasjon om hvilke skiløyper som er oppkjørt og når det ble gjort.