Ordfører, kommuneoverlege og rådmann i Drammen kommune informerte om nye koronatiltak torsdag ettermiddag. De tre er bekymret for situasjonen i kommunen.

Kommuneoverlege John David Johannessen (fra venstre), ordfører Monica Myrvold Berg og rådmann Elisabeth Enger BILDE: Kommuneoverlege John David Johannessen (fra venstre), ordfører Monica Myrvold Berg og rådmann Elisabeth Enger på dagens pressekonferanse.

- Det er på høy tid å finne fram dugnadsånden fra i vår igjen, sa ordfører Monica Myrvold Berg under pressekonferansen på rådhuset i Drammen.

Hun påpekte at utviklingen av koronasmitten i Drammen kommune er bekymringsfull. Rådmann Elisabeth Enger er bekymret. Og situasjonen bekymrer både kommuneoverlege Johan David Johannessen og smittevernmiljøet i kommunen.

Ordføreren trakk fram situasjonen i mars/april, da vi reduserte antallet nærkontakter, fulgte rådene, sto sammen og tok ansvar. Hun har forståelse for at folk er lei, at de aller fleste av oss lengter tilbake til en normal hverdag. Til å invitere venner på besøk, reise hvor vi vil og til å kunne klemme hverandre igjen.

- Dette er ikke tiden for å innbille seg at hverdagen er normal. Det er den ikke. Dette er dessverre ikke tiden for å leve som før. Dette er tiden for å ta hensyn til hverandre. Dette er tiden for å være tålmodig og ansvarlig, sa Monica Myrvold Berg.

Ordfører Monica Myrvold Berg BILDE: - Dette er ikke tiden for å innbille seg at hverdagen er normal, sa ordfører Monica Myrvold Berg på dagens pressekonferanse.

Tøffe tak

Ordføreren la ikke skjul på at det kan bli en mørk høst og noen tøffe tak. Vi kan ikke gjøre de vanlige tingene, men for at jula skal bli så normal som mulig og for at vi kanskje kan samle familie og slekt til julemiddagen, understreket hun viktigheten av å stå sammen og ta ansvar.

For at vi gjennom disse mørke høstukene skal kunne håpe på en tilnærmet normal jul, har Drammen kommune i dag besluttet å innføre noen nye anbefalinger og tiltak.

Disse anbefalingene og tiltakene går ut over de som ble innført i slutten av september og kommer i tillegg til dem som nasjonale myndigheter kom med sist mandag.

Med virkning fra fredag 30. oktober klokka 12.00 innfører Drammen kommune følgende anbefalinger og tiltak som vi forventer at alle innbyggerne følger:

  • Antallet personer i omgangskretsen bør ikke overstige ti personer i sosiale sammenhenger pr. uke, utover husstandsmedlemmer og barnehage- og barneskolekohorter.
  • Arrangementer innendørs uten faste sitteplasser bør ikke ha mer enn 20 deltakere. Det blir vurdert om det skal behandles politisk å innføre et forbud mot ha flere enn 20 personer til stede på slike arrangementer.
  • På arrangementer med faste sitteplasser anbefales det å unngå mingling og at man holder seg til sine respektive sitteplasser.
  • Anbefalingen om bruk av hjemmekontor for alle som har anledning til dette, videreføres.
  • Det oppfordres til å unngå kollektivtrafikk i rushtiden på strekninger der det vanligvis er trengsel.
  • Anbefalingen om å bruke munnbind ved trengsel og når man ikke kan holde én meters avstand på kollektivreiser til og fra Oslo videreføres for voksne og for ungdommer fra ungdomsskolealder.
  • Som et forebyggende tiltak for å beskytte sårbare grupper og unngå smitte inn på helseinstitusjoner innføres rutiner for bruk av munnbind ved Drammen helsehus, sykehjemmene og hjemmetjenestene. Munnbind skal benyttes av ansatte ved Drammen helsehus, sykehjemmene og hjemmesykepleien i situasjoner hvor det ikke er mulig å holde minst én meters avstand.

Disse anbefalingene gjelder til og med søndag 15. november 2020.

For mange nærkontakter

Etter ordførerens innledning var det kommuneoverlege Johan David Johannessen som pratet om sin bekymring rundt dagens situasjon, med 28 nye smittede i dag, åtte smittetilfeller lørdag, søndag og mandag og 11 nye smittetilfeller tirsdag og onsdag.

Kommuneoverlege Johan David Johannessen BILDE: Kommuneoverlege John David Johannessen understreket at vi er nødt til å komme tilbake til tankesettet og holdningene vi hadde på vårparten da vi hadde sosial omgang med et begrenset antall personer.

- Som ordfører sa, er dette en utvikling vi må gjøre det vi kan for å stoppe. Og den jobben må vi gjøre sammen, sa Johannessen og tilføyde:

- Jeg skal gjøre min del av jobben. Ordfører og rådmann gjør sin del av jobben. I tillegg må du gjøre din del. Og det gjelder uansett alder.
Han så også grunn til å dvele litt ved en bekymring som smittesporerne i kommunen har rapportert med stadig større styrke. Det dreier seg om antall nærkontakter som hver og en av oss har.

Da pandemien brøt ut i vinter, var det snakk om noen få nærkontakter knyttet til hvert enkelt smittetilfelle. Nå er situasjonen en helt annen.

- Det er dessverre ikke uvanlig at en god del av dem som får påvist koronasmitte, har mange titalls nærkontakter hver eneste dag. Jeg beklager å måtte si det, men å ha så mange nærkontakter under en pandemi er ikke å ta ansvar for situasjonen vi står oppe i, sa Johannessen.

Han mener at vi er nødt til å komme tilbake til tankesettet og holdningene vi hadde på vårparten da vi hadde sosial omgang med et begrenset antall personer.

- Uten at vi reduserer antallet personer vi omgås, vil det være særdeles vanskelig, for ikke å si umulig, å begrense smittespredningen, sa Johannessen.

Uforutsigbar hverdag

Rådmann Elisabeth Enger sa at det ikke er med lett hjerte at det kommer anbefalinger og tiltak som griper inn i den enkeltes liv.

- Men slik smittesituasjonen er i Drammen nå, er det både viktig og riktig å komme med anbefalinger og tiltak som kan begrense smittespredningen i kommunen, sa Enger.

Hun påpekte at som rådmann er det hennes ansvar å sikre driften av de kommunale tjenestene slik at innbyggerne får de tjenestene de skal ha.

- Det kan være krevende under en pandemi, og det er ekstra krevende i en situasjon med stor smittespredning.

Elisabeth Enger ønsker å ha alle elevene på skolen, barna i barnehagen, beboere på sykehjem og at brukere av de øvrige kommunale tjenestene skal kunne gjøre det på en så trygg og normal måte som mulig.

- Alle de anbefalingene og tiltakene som kommer i dag, kommer nettopp for å forebygge at mange barn og ansatte i barnehager og skoler eller beboere ved sykehjemmene settes i karantene eller blir smittet, eller at noen av de andre kommunale tjenestene blir rammet og må stenge, sa Enger.

- Da må vi gjøre det vi kan for å begrense spredningen av koronaviruset, avsluttet Enger.