Dialogmøter i kommunedelene utsettes

Dialogmøtene som var planlagt gjennomført i de ti kommunedelene i mars og april, utsettes. Nytt tidspunkt for møtene fastsettes senere.

– Møter med innbyggerne står helt sentralt i utviklingen av Drammen kommune, og vi har sett fram til vårens dialogmøter. Men med det pågående koronautbruddet er det ikke riktig å arrangere disse møtene. Vi ønsker at alle skal ha muligheten til å delta på dialogmøtene, uten at det er noen form for helserisiko forbundet med deltakelsen. Det kan vi ikke være sikre på slik situasjonen er nå, og da er det riktig å utsette møtene, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Gjennomføringen av dialogmøtene har også vært vurdert i kommunens smittevernråd, som støtter at dialogmøtene utsettes til et senere tidspunkt.

Ordføreren lover at innbyggerne skal få den samme muligheten til å påvirke utviklingen av kommunen, selv om det ikke skjer i mars og april.

– Jeg tror alle har stor forståelse for denne utsettelsen og at vi vektlegger hensynet til den enkeltes helse og sikkerhet i denne situasjonen, sier Monica Myrvold Berg.

Formannskapets studietur til Trondheim avlyses

Utbruddet av koronaviruset får også konsekvenser for formannskapets planlagte budsjettseminar og studietur til Trondheim i midten av april.

– Slik situasjonen er nå, vil det ikke være riktig å reise til Trondheim. Selve reisen var planlagt med tog, og det vil være uforsvarlig å utsette kommunens politiske og administrative ledelse for smittefaren. I tillegg vil det gi helt feil signaler at hele kommunens ledelse reiser bort i en slik situasjon, sier ordfører Monica Myrvold Berg.