"Nytt" byleksikon ferdig

Visste du at landets overvåkingspoliti hadde et hemmelig rom i kornsiloen på Holmen? Eller at Drammen Slip & Verksted satte verdensrekord i kontrakter på store kjøleskip for seilinger på alle hav? Drammen byleksikon er oppdatert, redigert og revidert etter at Byarkivet fikk oppdraget i 2019.

– Endelig foreligger en oppdatert versjon av Drammen byleksikon. Den har vært etterlengtet, sier ordfører Monica Myrvold Berg.

Hun mener at mange gode krefter, historielag, guideforeningen, Sjømannsforeningen og flere ressurspersoner har bidratt til at dette verket er noe hele byen kan være stolt av.

Sindre Vik (f.v), Reidar Heieren og Monica Myrvold Berg utenfor rådhusets bakside.
BILDE: Sindre Vik (f.v), Reidar Heieren og Monica Myrvold Berg er godt fornøyde med resultatet med det "nye" byleksikonet.

–  Et godt og levende byleksikon, som dette er blitt, er ikke bare til stor nytte for alle som kan tenke seg å vite mer om byen. Det er også med på å styrke byens egen identitet og bevissthet om røtter og historie. Det er avgjørende viktig for en internasjonal by i stor endring. En historieløs by er også en identitetsløs by, sier Myrvold Berg og fortsetter: 

– Gratulerer derfor med godt utført arbeid, og nå er det bare for oss alle å studere og forstå mer om den fantastisk interessante og viktige Drammen by, og dermed den byen vi alle er en del av, sier Myrvod Berg.

Prosjekt oppdatering

Det digitale Drammen byleksikon var en blåkopi av Per Otto Borgens byleksikon fra 2004. Det hadde flere feil og mangler og trengte sårt en oppdatering. Prosjekt «Oppdatering av digitalt byleksikon» ble vedtatt politisk på våren 2019 og arbeidet startet i juni samme år.

Byarkivet inviterte historielagene og frivillige i Drammen til å komme med innspill til et nytt og revidert leksikon på nett. Frilansjournalist og forfatter Reidar Heieren har hatt hovedansvaret for å skrive og revidere artiklene, mens Sindre Vik i byarkivet i Drammen kommune har vært prosjektleder.

Her finner du Drammen byleksikon

Jobb og idealisme

Ved prosjektstart hadde byleksikonet 3895 artikler og 197 bilder. Da prosjektet ble avsluttet sommeren 2020 hadde antallet artikler steget til 4053 og til 700 bilder.

– Etter at prosjektet egentlig var avsluttet, har Reidar fortsatt å skrive artikler på egen hånd, fordi han mener det er et viktig arbeide. Antallet artikler er i dag 4322, forteller Sindre Vik.

Reidar Heieren synes det var moro å bli spurt om å gjøre denne jobben.

– Det var midt i blinken for meg. Ja, det har vært en jobb for meg, men det er en idealisme i dette. Jeg gløder for dette, sier Reidar Heieren og tilføyer:

–  I sin digitale form er Drammen byleksikon blitt et levende dokument. Publikum kan henvende seg til Byarkivet for å påpeke feil eller komme med ideer til endringer eller tilføyelser. Dette kan gjøres fortløpende.

Portrett Reidar Heieren
BILDE: Reidar Heieren har produsert flere hundre nye artikler til det "nye" digitale byleksikonet.

I leksikonet finner man historiske fakta og informasjon om Drammen som kan være nyttig å vite, interessant å vite eller gøy å vite.

Hvor mange elektriske vaffeljern er produsert i Drammen? Hvem var drammens eneste kvinnelige skipsmekler? Hvilken dag ble det satt verdensrekord på Drammen Travbane? Det oppdaterte leksikonet gir svar på disse spørsmålene.

Hovedoppdraget er løst

Hovedoppdraget fra det siste bystyret i gamle Drammen kommune var å sørge for en oppdatering. Mange artikler er endret og omskrevet, artikler som hadde gått ut på dato er oppdatert og til dels nyredigert, og åpenbare feil og mangler er rettet. I det «nye» byleksikonet er tekstene også gjort mer nøytrale.

Drammen har vært sterkt preget av en omfattende byfornyelse i tiden etter at Borgen ga ut sitt siste leksikon. Etter oppdateringen dekker nettleksikonet alle de viktigste elementene og hendelsene i denne fornyelsen.

– Arbeidet med oppdateringen har gjentatte ganger gitt sterke påminnelser om den store omstillingen som Drammen har gjennomgått de siste 50 årene. Ikke minst med tanke på arbeidslivet. Det er ikke bare de gamle og store arbeidsplassene som har forsvunnet. I det nevnte tidsrommet har det også kommet og gått en lang rekke betydningsfulle virksomheter, som er i ferd med å bli glemt, forteller Reidar Heieren.

Han forteller at underveis i arbeidet har de ved flere anledninger også kommet over artikler på Wikipedia og Lokalwiki, som viser seg å inneholde uriktige opplysninger.

Blir bedre kjent med byen

Oppdateringsprosjektet har gitt rom for å utarbeide nye artikler etter ideer og oppfatninger om hva som åpenbart manglet i papir- og nettutgaven fra 2004.

Det er opprettet en rekke nye artikler om enkeltpersoner. Utvalget er basert på kunnskap om Drammensere som har utmerket seg på forskjellige måter eller nådd spesielle posisjoner. Det kan være innen sport, politikk,kultur, stat, kommune, næringsliv eller det frivillige organisasjonslivet.

– For innflyttere til Drammen er byleksikonet et godt hjelpemiddel for å bli kjent med sin nye by, og for folk som har bodd her i mange år er det både interessant og viktig å ha kunnskap om det stedet man hører til. Jeg bruker selv byleksikonet flittig og det håper jeg mange andre vil gjøre også, sier prosjektleder Sindre Vik.

Visste du forresten at legendariske Dalen kiosk åpnet på sankthansaften i 1959? At den berømte wienerpølsa fra A. Braathen ble utviklet i 1950 og at Strømsgodsets første supporterklubb ble stiftet i 1975?