Folkehelseinstituttet har utviklet og lansert en ny app som skal bidra til å spore opp koronasmitte og begrense spredningen av viruset. Drammen kommune har sagt ja til å være testkommune for den nye appen.

I tillegg til å hjelpe helsemyndighetene med å begrense spredningen av viruset, skal anonymisert informasjon fra appen om bevegelsesmønsteret brukes til å utforme effektive smitteverntiltak.

- I dag bruker vi store ressurser på å spore opp hvem som er nærkontakter av personer som får påvist koronasmitte. Dersom vi nå får en digital løsning som kan gjøre dette arbeidet lettere, vil det være bra for alle. For det første kan vi få oversikt over nærkontakter raskere og sikre at folk blir varslet på et tidligere tidspunkt, og for det andre kan menneskelige ressurser som prioriteres til smitteoppsporing disponeres på annet vis i kampen mot viruset, sier smittevernoverlege Einar Sagberg i Drammen kommune.

Tester om arbeidet blir enklere

Forutsetningen for at smitteoppsporingsarbeidet kan gjøres digitalt, er at innbyggerne laster ned appen Smittestopp fra App Store eller Google Play. I en periode fremover vil altså Drammen kommune være testkommune for den nye appen. Sagberg understreker at Drammen ikke er en testkommune på hvorvidt appen fungerer teknisk og ivaretar personvernet på en sikker måte. Dette er allerede gjort av dem som har utviklet appen og Folkehelseinstituttets ansvar.

Sammen kan vi knekke korona – last ned Smittestopp

- At vi er en testkommune betyr at vi tester hvorvidt appen faktisk gjør smitteoppsporingsarbeidet enklere og at appen kan bidra til å begrense spredningen av viruset. Dersom vi etter hvert kan få bekreftet at smitteoppsporingsarbeidet blir enklere og spredningen lavere med denne appen, vil det være en stor fordel for oss alle som ønsker oss tilbake til en normal hverdag. Derfor oppfordrer jeg alle til å laste ned appen og ta den i bruk, sier smittevernoverlegen.

Parallelt med at Smittestopp-appen testes ut i Drammen, vil smittevernteamet fortsette sitt arbeid, slik de har gjort siden starten av mars.

De vil fortsatt spore opp nærkontakter manuelt, og etter en periode, skal oversikten over nærkontakter som er sporet opp manuelt, sammenlignes med oversikten over nærkontakter som er registrert gjennom appen. På den måten vil man få et godt bilde av hvordan appen fanger opp nærkontaktene og om den fungerer så godt at den kan erstatte det manuelle og tidkrevende smitteoppsporingsarbeidet.

- Men dette forutsetter altså at mange nok innbyggere laster ned appen og bruker den, slik at den blir det gode verktøyet den har forutsetninger for å bli, sier smittevernoverlege Einar Sagberg.

Slik har Folkehelseinstituttet utviklet Smittestopp

To formål

Ifølge Folkehelseinstituttet vil appen ha to formål:

  • Brukere av Smittestopp vil få en SMS om du har vært i nærheten av andre Smittestopp-brukere som har fått påvist koronaviruset.
  • Appen samler anonyme data om hvordan folk beveger seg og hvor mange de møter. Det gjør oss i bedre stand til å forutse utviklingen i utbruddet og hvordan tiltakene i samfunnet virker. Disse dataene vil FHI bruke til å analysere i hvor stor grad folk og grupper holder avstand til hverandre og omfang av nærkontakter. Slik blir det mulig å følge bedre med på om tiltakene mot koronaviruset virker og om de smittede får flere nærkontakter etter hvert som samfunnet letter på de svært strenge restriksjonene.

Her kan du lese mer om den nye appen fra Folkehelseinstituttet.