Drammen kommune inngår ny avtale om mestrings- og trygghetsskapende teknologi

Drammen kommune har tildelt Telenor en avtale om levering av mestrings- og trygghetsskapende teknologi i helse- og omsorgssektoren. Avtalen er fireårig med mulighet for inntil to års forlengelse. Avtalen har en økonomisk ramme på inntil 115 millioner kroner.

Avtalen med Telenor ble tildelt torsdag 24. september. De øvrige tilbyderne som var med i anbudskonkurransen, har en klagefrist på ti dager.

– Det har vært en jevn konkurranse mellom fire gode kandidater. Etter en grundig evalueringsprosess gikk Telenor likevel av med en klar seier. De ble vurdert til samlet sett å levere best på både kvalitet og pris. Anskaffelsen vil sikre innbyggerne våre gode mestrings- og trygghetsskapende tjenester, og Drammen kommune ser fram til samarbeidet med Telenor, sier direktør for omsorg Hege T. Rokke i Drammen kommune.

Starter innfasingen rundt årsskiftet

Arbeidet med hvordan den nye kontrakten skal implementeres starter for fullt så snart kontrakten er signert. Innfasingen av Telenor teknologiske hjelpemidler i helse- og omsorgssektoren starter i slutten av 2020 eller i begynnelsen av 2021.

Brukere som har teknologiske hjelpemidler fra helse- og omsorgssektoren i Drammen kommune i dag vil i løpet av høsten bli kontaktet dersom den nye kontrakten innebærer endringer for dem.

– De vil få beskjed om dette i god tid før endringen skjer, sier direktør for omsorg Hege T. Rokke.

rokke_hege_1500.jpg BILDE: – Anskaffelsen vil sikre innbyggerne våre gode mestrings- og trygghetsskapende tjenester, sier direktør for omsorg Hege T. Rokke.