– Utebassengene blir dessverre ikke åpnet denne sommeren. Dette beklager vi, og håper på forståelse for dette i denne perioden som er preget av koronapandemien, sier Kristina Vinda, daglig leder ved Drammensbadet.

Drammensbadet eksteriør
BILDE: Utebassengene åpner ikke i sommer, men det jobbes med å finne løsninger innendørs. Foto: Birgitte Simensen Berg

Denne sommeren legger Drammensbadet opp til å ønske gjestene velkommen til å bade inne, og til å nyte sol og lek ute på et avgrenset område.

På grunn av all usikkerheten som fortsatt råder knyttet til koronapandemien og den store kostnaden det er å åpne hele badeanlegget, har Drammensbadets styre vedtatt at utebassengene ikke vil kunne åpnes i år.

– Dersom uteanlegget skulle ha åpnet i sommer, måtte forberedelsene til dette startet ved påsketider. Da var Drammensbadet allerede stengt etter statlig forskrift siden 12. mars. I hele denne perioden har det vært knyttet stor usikkerhet til om, og eventuelt når badeanlegget kunne åpne igjen, forteller Kristina Vinda videre.

Venter på veileder og jobber med å finne løsninger innendørs

Den 30. april informerte regjeringen om at den hadde en intensjon om at badeanlegg kan åpne for publikum fra 15. juni, dersom tiltak for smittevern kan ivaretas. Eventuelle begrensninger på antall gjester og mulige andre restriksjoner som badeanlegg vil måtte rette seg etter, er fortsatt uklart.

Det ventes fortsatt på en veileder fra regjeringen i forhold til hvordan badeanlegg skal håndtere dette på en forsvarlig måte. Badelandenes interesseorganisasjon jobber for at det skal lages en bransjestandard for alle badeanlegg og deretter vil Drammensbadet kunne gjøre lokale tilpasninger.

Dersom garderober og dusj ikke kan benyttes, vil det gi store utfordringer knyttet til hygiene. Drammensbadet bruker klor som desinfisering i badevannet, og gjester vasker seg med såpe i dusjene før de bader. Dette skal sikre at de hygienekravene overholdes. Akkurat som det i disse tider er svært viktig med god håndvask, er det viktig at brukere av et badeanlegg er nøye med
kroppsvask.

– Vi jobber med å finne løsninger på våre utfordringer knyttet til åpning av anlegget for å ivareta smittevernet og tilrettelegge slik at én meter avstand mellom gjester kan overholdes. Vi er i dialog med beredskapssjef og smittevernråd i Drammen kommune for å drøfte dette og finne gode løsninger, sier Kristina Vinda.

Følg med på Drammensbadets nettsider og Facebooksidene til Drammensbadet for oppdatert informasjon.