Drammenskonferansen 2021 – Hvem bestemmer byutviklingen?

2. desember er det Drammenskonferansen igjen. Denne gangen i et digitalt format. Tema for årets konferanse er makt og medvirkning i byutviklingen.

Eiendomsutviklere, planleggere, forskere og kommunale ledere er invitert til en samtale for å belyse utfordringer og muligheter i byutviklingen, dele erfaringer og stimulere til videre refleksjon og utprøving.

Denne dialogen vil finne sted på Hollenderiet på Drammensbiblioteket. Arrangementet er gratis, men du må være påmeldt for å få tilgang til strømmen. Meld deg på. 

Formatet på konferansen blir altså litt annerledes enn tidligere, som følge av pandemien. I år gjennomføres det digitalt. Samtalen med de inviterte bidragsyterne blir strømmet fra Hollenderiet – det nye folkeverkstedet i Drammensbiblioteket, og digitale deltakere kan kommentere og stille spørsmål underveis.

Noen av temaene som vil belyses under årets konferanse er om kommunene har verktøy som sikrer levende byliv og differensierte boliger og næringslokaler, og om tar de verktøyene i bruk? Hvordan legger egentlig kommunene og utbyggere til rette for medvirkning? Og er kommunene og utbyggere i stand til å nyttiggjøre seg innspill og synspunkter som kommer fram i medvirkningsprosessene?

Jon Mihle
BILDE: Jon Mihle håper alle blir litt klokere etter årets Drammenskonferanse

– Drammen står jo ovenfor noen av de største utbyggingene på lenge og da blir jo problemstillingene hvem skal være med på å bestemme hva dette blir? Hvordan det blir seende ut og har de som er berørt og bor i områdene noe de skulle ha sagt? Og satt litt på spissen; har kommunen sjans til å styre disse svære og flinke kapitalistene med de fine, blanke tegningene sine?, spør Jon Mihle, rådgiver i Insam AS og ordstyrer under konferansen.

– Det skjer jo veldig mye i Drammen, så sånn sett tenker vi jo at dette er veldig relevant, sier han.

I panelet vil det sitte spennende fagpersoner.

  • Katja Bratseth, faglig leder i Byantropologene
  • Bengt Andersen, forsker ved Oslo Met
  • Beate Bruun, arkitekt i LPO Arkitekter
  • Sverre Landmark, rådgiver i Probiz
  • Connie Nyhaven, Tangenkaia Eiendom/BNE
  • Ellen de Vibe, tidligere byplansjef i Oslo fra 1998 - 2019
  • Einar Jørstad, direktør samfunn i Drammen kommune

– Vi ønsker å samle noen som kan være med på å belyse en problemstilling, høre på hverandre og kanskje komme lengre i erkjennelsen av hva man i sin egen rolle kan gjøre. Det skjer noe når folk snakker samme, sier Mihle.

Drammenskonferansen har siden 2009 vært en årlig arena for innovativ by – og stedsutvikling og en samlingsplass for praksisfeltet og forskningsmiljøer. Arrangører er Drammen kommune, Husbanken og Insam AS.

Drammenskonferansen 2021 flyer
BILDE: Drammenskonferansen 2021 arrangeres digitalt og strømmes torsdag 2. desember kl. 13 til 15