Drammensskolen søker nye lærere

Ser du deg om etter ny jobb, og vurderer å jobbe som lærer i Drammensskolen? I disse dager søker vi etter nye lærere. Søknadsfrist er 6. februar. Bli med på laget!

Det å vokse opp i dag byr på muligheter som ikke fantes for noen år siden, men det kan også være mer krevende. I Drammensskolen søkes det etter lærere som kan motivere elevene til lærelyst og ruste dem til å takle hva livet har å by på.

– Vi søker etter faglig dyktige, inkluderende og engasjerte voksne som har et brennende hjerte for elevene og deres læring, sier fagrådgiver i Drammensskolen, Esther Hilde Laird Eriksen.

Drammen kommune lyser ut litt over 40 nye lærerstillinger som fordeler seg jevnt i kommunedelene. Det er spesielt lærere i basisfagene norsk, engelsk og matematikk det søkes etter. Det er også behov for lærere med spesialpedagogikk på flere av skolene våre.

Søknadsfrist er 6. februar.

barn i skolen
BILDE: Kommunen søker faglig dyktige, varme og inkluderende voksne som ser barna.

Læring, utvikling og trivsel

─ Alle elever skal oppleve at skolen er et inkluderende fellesskap med et raust og støttende læringsmiljø der de oppmuntres og stimuleres til faglig og sosial utvikling, sier Esther Hilde Laird Eriksen.

Med de nye læreplanene som ble innført i 2020 legges det nå større vekt på større helhet og sammenheng i og mellom fagene. Skolene jobber tverrfaglig i større grad blant annet med de tre temaene demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling og folkehelse og livsmestring.

─ I tillegg til at det er laget nye læreplaner i fagene har vi også en overordnet del. Her beskrives de verdiene og prinsippene som skal gjennomsyre alt vi gjør i skolen. Den gir oss en felles verdimessig plattform der det er elevenes læring, utvikling og trivsel som står i sentrum, sier Eriksen.

Esther Hilde Laird Eriksen
BILDE: Fagrådgiver Esther Hilde Laird Eriksen .

Profesjonsfellesskap

Som lærer i Drammensskolen får du støtte og mulighet for faglig utvikling ved å delta i profesjonelle lærende fellesskap. Hver lærer utvikler seg sammen med andre kollegaer på sin arbeidsplass. Lærerne deltar i nettverk og blir ikke overlatt til seg selv. Det er rett og slett ikke lov å la være å samarbeide.

Nyutdannede lærere

Drammensskolen har også en egen plan for nyutdannede lærere. Det er et toårig program med nettverk og faglige samlinger der nyutdannede også møter hverandre på tvers av skolene. I tillegg har lærere oppfølging på den enkelte skolen. På den måten ivaretas den enkelte og det skapes en trygg ramme for deg som er helt fersk som lærer.

Elever i klasserom
BILDE: Drammensskolen søker lærere. Bli med på laget!

Teknologi og læring

I Drammensskolen har alle elever hver sin digitale enhet, enten i form av nettbrett/læringsbrett eller en PC. Dette er med på å gi alle barn og unge like muligheter til å lære og utvikle seg. Som lærer i Drammensskolen får du hjelp og oppfølging til hvordan du kan utvikle og utøve din profesjonsfaglig digital kompetanse, siden det digitale innholdet utvikler seg hele tiden.

─ Det er ikke nok å ha nettbrett eller PC. Fokuset må være på læring. I tillegg er det viktig å trene på å bli bevisste brukere med god digital dømmekraft. Vi satser stort på at teknologien kan støtte læringen i skolen, både for elever og lærere, avslutter Esther Hilde Laird Eriksen.

Lærer med elever som driver med nettbrett.
BILDE:I Drammensskolen har alle elever hver sin digitale enhet.

Fordypning