I disse dager søker Drammensskolen etter mange nye lærere. Vi søker etter faglig dyktige, inkluderende og engasjerte voksne som bryr seg om elevene og deres læring.

Det å vokse opp i dag byr på muligheter som ikke fantes for noen år siden, men det kan også være mer krevende. I Drammensskolen søker vi etter lærere som kan ruste elevene til å lære og takle hva livet har å by på.

Nyutdannede lærere

Drammensskolen har et eget plan for nyutdannede lærere. Et toårig program med nettverk og faglige samlinger der nyutdannede også møter hverandre på tvers av skolene. I tillegg har alle en egen mentor på skolen. På den måten ivaretar vi den enkelte og skaper en trygg ramme for de som er helt ferske som lærer.

Profesjonsfellesskap

Profesjonsutvikling er et begrep som står sterkt i Drammensskolen. Det vil si at lærerne skal videreutvikle sin praksis ved å delta i et profesjonelt fellesskap. Hver lærer utvikler seg sammen med andre kollegaer på sin arbeidsplass. Lærerne deltar i nettverk og blir ikke overlatt til seg selv. Det er rett og slett ikke lov å la være å samarbeide.

En spennende tid

Lærerne og skoleledelsen står foran en spennende tid. En av grunnene er at kommunene Svelvik, Nedre Eiker og Drammen sammen har dannet én ny kommune. I den sammenhengen skal planverk og strategier fra tre kommuner enten bli til en eller utvikles på nytt. Nytilsatte lærere i Drammensskolen vil sammen med resten av skolefolkene være med på å bygge opp det som skal være Drammensskolen i framtiden.

Esther Hilde Laird Eriksen
BILDE: Esther Hilde Laird Eriksen fagrådgiver.

─ Vi trenger nye lærere med på laget og vi er ute etter mangfoldet, sier Esther Hilde Laird Eriksen som er fagrådgiver i Drammensskolen.

Den nye lærerplanen som regjeringen har vedtatt skal også innføres i skolehverdagen.

─ I tillegg til at det er laget nye læreplaner i fagene er det også vedtatt en ny overordnet del. Her beskrives de verdiene og prinsippene som skal gjennomsyre alt vi gjør i skolen. Den gir oss en felles verdimessig plattform der det er elevenes læring, utvikling og trivsel som står i sentrum, sier Esther Hilde Laird Eriksen med et smil.

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap skal inn og det gir elevene mulighet til å prøve ut fagene i praksis. Noe som igjen fører til dybdelæring, som er viktig i den nye læreplanen.

Digitalisering

Elevene i Drammensskolen har en elektroniske enhet hver. Enten i form av nettbrett/læringsbrett eller en PC. Det digitale innholdet utvikler seg hele tiden.

barn i skolen
BILDE: Kommunen søker faglig dyktige og varme inkluderende voksne som ser barna.

─ Det er ikke nok å ha nettbrett eller PC. Fokuset må være på læring. I tillegg er det viktig å trene på å bli bevisste brukere med god digital dømmekraft. Vi satser stort på digital læring, avslutter Esther Hilde Laird Eriksen.

Skoleledelsen har fokus på å utvikle skolen som en digital moden organisasjon.

Besøk skolene våre

Du kan besøke alle skolene på våre nettsider. De aller fleste skolene har også egne Facebook-sider, som forteller om aktiviteten. 

Drammensskolen rekrutterer i disse dager nye lærere - vil du være med på laget?