I disse dager søker Drammensskolen etter mange nye lærere. – Vi søker etter faglig dyktige, inkluderende og engasjerte voksne som har et brennende hjerte for elevene og deres læring, sier Esther Hilde Laird Eriksen.

Det å vokse opp i dag byr på muligheter som ikke fantes for noen år siden, men det kan også være mer krevende. I Drammensskolen søkes det etter lærere som kan ruste elevene til å lære og takle hva livet har å by på.

Drammen kommune lyser ut omtrent 40 nye lærerstillinger som fordeler seg jevnt i kommunedelene. Det er spesielt lærere i basisfagene norsk, engelsk og matematikk det søkes etter, og stillingene fordeler seg likt på barne- og ungdomsskolene.

Gutter som leker med LEGO
BILDE: Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap er en del av lærerplanen. Her får elevene prøve det ut i praksis.

En spennende tid

Lærerne og skoleledelsen står midt i en spennende tid. Høsten 2020 ble nye lærerplaner innført i skolen.

─ I tillegg til at det er laget nye læreplaner i fagene er det også vedtatt en ny overordnet del. Her beskrives de verdiene og prinsippene som skal gjennomsyre alt vi gjør i skolen. Den gir oss en felles verdimessig plattform der det er elevenes læring, utvikling og trivsel som står i sentrum, sier fagrådgiver i Drammensskolen, Esther Hilde Laird Eriksen.

Kreativitet, innovasjon og entreprenørskap skal inn og det gir elevene mulighet til å prøve ut fagene i praksis. Noe som igjen fører til dybdelæring, som er viktig i den nye læreplanen.

─ Vi trenger nye lærere med på laget og vi er ute etter mangfoldet, fortsetter Eriksen.

Esther Hilde Laird Eriksen
BILDE: Esther Hilde Laird Eriksen fagrådgiver.

Profesjonsfellesskap

Profesjonsutvikling er et begrep som står sterkt i Drammensskolen. Det vil si at lærerne skal videreutvikle sin praksis ved å delta i profesjonelle lærende fellesskap. Hver lærer utvikler seg sammen med andre kollegaer på sin arbeidsplass. Lærerne deltar i nettverk og blir ikke overlatt til seg selv. Det er rett og slett ikke lov å la være å samarbeide.

Nyutdannede lærere

Drammensskolen har også en egen plan for nyutdannede lærere. Det er et toårig program med nettverk og faglige samlinger der nyutdannede også møter hverandre på tvers av skolene. I tillegg har lærere oppfølging på den enkelte skolen. På den måten ivaretas den enkelte og det skapes en trygg ramme for de som er helt ferske som lærer.

Barn leker
BILDE: Det er mye læring i lek.

Digitalisering

Elevene i Drammensskolen har en elektroniske enhet hver, enten i form av nettbrett/læringsbrett eller en PC. Det digitale innholdet utvikler seg hele tiden.

─ Det er ikke nok å ha nettbrett eller PC. Fokuset må være på læring. I tillegg er det viktig å trene på å bli bevisste brukere med god digital dømmekraft. Vi satser stort på at teknologien kan støtte læringen i skolen, både for elever og lærere, avslutter Esther Hilde Laird Eriksen.

barn i skolen
BILDE: Kommunen søker faglig dyktige og varme inkluderende voksne som ser barna.

Fordypning